Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

De finansielle markeder vejrer morgenluft

Mens de økonomiske nøgletal giver et mere og mere tydeligt billede af de økonomiske skadevirkninger af den globale coronakrise er amerikanske aktier steget 23 procent siden bunden i marts.

Efter en måned med mere eller mindre nedlukning af økonomien i Danmark og i store dele af verden kan de økonomiske konsekvenser nu aflæses mere og mere tydeligt i de økonomiske nøgletal. 

Herhjemme er arbejdsløsheden steget med omkring 45.000 den seneste måned, skriver cheføkonom i Danske Bank, Las Olsen i en analyse, og tallet vil være langt større, hvis man også medregner medarbejdere, der er hjemsendt med løntilskud, forklarer han. I Norge, hvor mulighederne for lønkompensation ganske vist er mere attraktive end i Danmark, er 350.000 lønarbejdere sendt hjem med lønkompensation, og selv om tallene ikke direkte kan sammenlignes, kan det alligevel være et pejlemærke for situationen herhjemme, vurderer Las Olsen. 


Optimisme på de finansielle markeder
I USA, hvor 22 millioner amerikanere den seneste måned har ansøgt om ledighedsunderstøttelse, peger tallene også på ekstrem tilbagegang med et markant fald i detailhandlen og en nedgang i industriproduktionen, der er den største siden 1946. 

”Her godt en måned inde i nedlukningen går det, så vidt vi kan se, stadig meget dårligt. Vi begynder at få konkrete økonomiske nøgletal for marts, og de peger mod en ekstrem tilbagegang i USA, hvor detailsalget faldt 8,7 procent og industriproduktionen 5,4 procent”, siger Las Olsen 

Ikke desto mindre er amerikanske aktier steget 23 procent siden bunden i marts, og tilsvarende tendenser har gjort sig gældende andre steder i verden. 

 

Genåbning af for eksempel frisører, butikker eller biografer er håndgribeligt og til at sætte tal på, men det vi ikke ved er, hvordan forbrugerne vil reagere. Hvor hurtigt vil folk være trygge ved at gå i storcentre eller til frisøren igen? 

Las Olsen

Cheføkonom, Danske Bank


”De finansielle markeder har reageret på, at det ser ud til, at den nuværende dybe krise bliver kortvarig. Tal for smittede, indlagte og døde stiger med aftagende vækstrater eller er ligefrem faldende næsten alle steder, vi har tal for. Det giver plads til genåbning, som vi jo er begyndt på i Danmark, og som også er på vej i mange andre lande”, siger Las Olsen. 

Usikkerhed om genåbning
Der er dog stor usikkerhed om, hvordan genåbningen vil forløbe, og hvad den reelt vil betyde, påpeger han. For én ting er, at butikker og restauranter får lov til at genåbne. Det afgørende spørgsmål er, om kunderne vil melde sig. 

”Genåbning af for eksempel frisører, butikker eller biografer er håndgribeligt og til at sætte tal på, men det vi ikke ved er, hvordan forbrugerne vil reagere. Hvor hurtigt vil folk være trygge ved at gå i storcentre eller til frisøren igen? Vi kan jo se, at forbruget også er faldet kraftigt i lande, der ikke har lukket det ned, for eksempel restauranter i Sverige”, siger Las Olsen. 

Omfattende hjælpepakker
Fremgangen på aktiemarkederne skyldes dog også den store indsats i form af hjælpepakker, der er gjort rundt omkring i verden. Det mindsker risikoen for, at krisen bider sig fast som en langvarig efterspørgselskrise i alt for høj grad og gør det dermed også mere realistisk, at den økonomiske genopretning bliver V-formet, hvor den kraftige tilbagegang følges af en kraftig fremgang, siger Las Olsen.
 
”Man kan roligt fastslå, at der er meget store risici fortsat, både i forhold til økonomi, sygdom og genåbning, og at store værdier allerede er gået uigenkaldeligt tabt. Det er også baggrunden for, at aktiekurserne kun har genvundet omtrent det halve af tabet siden midten af februar. Men der er da trods alt en del, der peger opad nu”, siger Las Olsen.