Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Investeringsstrateg: Finansaktier ser attraktive ud nu

Mens frygten for coronavirus udløser nye aktiekursfald i disse dage, har Danske Banks strategiteam justeret bankens investeringsanbefalinger.

Finans har været en af de hårdest ramte aktiesektorer under coronakrisen – faktisk har kun energisektoren klaret sig dårligere. Lavere renter og økonomisk trængte kunder har været en giftig cocktail, men nu nærmer sektoren sig et vendepunkt.

Det vurderer Danske Bank, der derfor løfter sektoren fra neutral vægt til overvægt ud fra en forventning om, at finansaktier i den kommende tid vil klare sig bedre end aktiemarkedet generelt.

Det er der ifølge Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen, flere årsager til:  • Finansaktierne er efter Danske Banks vurdering blevet for billige set i lyset af, at vi fortsat forventer en gradvis genåbning og genopretning af global økonomi i løbet af 2020. 
  • Sektoren begynder nu igen at tale om udbytter og aktietilbagekøb, hvilket ellers har været sat i bero i en periode under coronakrisen – og netop udbytter og aktietilbagekøb har historisk set været blandt de attraktive egenskaber ved sektoren. 
  • Investeringsstrategen forventer, at rentekurven vil stejle en anelse – dvs. at vi vil se en større forskel på de korte og de lange renter – i takt med den økonomiske genopretning, hvilket er positivt for bankernes indtjeningsmuligheder.

Finansaktier blandt de hårdest ramte


Sektorernes afkastudvikling, Kilde: Macrobond, 19.02.2020 - 16.06.2020. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast.


Vægter ned i anden cyklisk sektor

Finans er en klassisk cyklisk sektor, som typisk klarer sig bedst i perioder med økonomisk fremgang og modsat bliver hårdt ramt i krisetider. Det er dermed en af de mest risikofyldte sektorer at være investeret i. 

”Overordnet set ønsker vi dog ikke at øge den samlede risiko i vores investeringsunivers i øjeblikket, og for at fastholde den overordnede balance har vi derfor reduceret en anden cyklisk sektor – nemlig cyklisk forbrug – fra overvægt til neutral vægt,” fortæller Lars Skovgaard Andersen.

Ifølge investeringsstrategen skyldes det blandt andet, at dele af cyklisk forbrug er steget lige lovligt meget de seneste måneder set i forhold til, hvor store fremskridt vi har set i økonomien indtil videre.


Fortsat moderat overvægt i aktier
Overordnet har Danske Bank fortsat en moderat overvægt i aktier – dvs. en lidt højere andel af aktier i porteføljerne, end banken forventer at have på længere sigt.

”Vores overvægt afspejler, at vi fortsat forventer en gradvis genopretning af den økonomiske vækst i løbet af 2020, og selv om der med de seneste måneders stigninger allerede er indregnet meget positivt i aktiekurserne, ser vi fortsat et vist stigningspotentiale i aktierne. Når vi kun har en moderat overvægt i aktier, skyldes det, at vi fortsætte gerne vil have yderligere bekræftelse på fremgangen i global økonomi, og at vi gerne vil have bekræftet, at økonomierne kan modstå en evt. anden bølge af coronavirus,” siger investeringsstrategen.


Generelt forventer vi, at myndigheder og befolkninger har lært meget af første bølge og vil have bedre styr på en evt. anden bølge.

Lars Skovgaard Andersen

Investeringsstrateg, Danske BankCorona har udløst nye kursfald
Netop frygten for ny smittespredning har den seneste uge udløst nye kursfald på aktiemarkederne. I USA har der været skuffende data, der viser øget vækst i antallet af smittede i en række amerikanske stater, og seneste har kineserne oplevet en klynge af nye smittede i Beijing. 

”Det har forstærket frygten for en anden bølge af coronavirus, men generelt forventer vi, at myndigheder og befolkninger har lært meget af første bølge og vil have bedre styr på en evt. anden bølge, så man undgår at lukke samfund helt ned igen, ligesom vi formentlig er kommet tættere på en vaccine mod coronavirus. Der er dog ingen tvivl om, at de finansielle markeder fortsat vil være meget følsomme over for udviklingen i coronavirussen, og det er selvfølgelig en risiko, man skal være bevidst om som investor,” siger Lars Skovgaard Andersen.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.