Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

”Det store spørgsmål er, hvor længe nedlukningen varer”


Efter flere ugers nedlukning i lande verden over er spørgsmålet nu, hvordan og hvor hurtigt restriktionerne kan afvikles, og hvor stor risikoen er for en ny infektionsbølge.

Selv om smittespredningen af COVID-19 har toppet i store dele af verden, og selv om flere lande nu gradvist begynder at genåbne deres økonomier og lempe smittesprednings-foranstaltninger, er der stor risiko for, at den økonomiske krise vil vare længe endnu med høj arbejdsløshed, konkurser og statsbankerotter. Det vurderer Global Analysechef i Danske Bank, Thomas Harr. 

“Hvis økonomierne begynder at åbne op over den kommende måned, vil der komme en økonomisk optur i tredje kvartal, men der er samtidig risiko for nye nedlukninger og at den høje arbejdsløshed vil vare ved, og at vi får en bølge af konkurser og statsbankerotter mens kreditvæksten vil falde kraftigt og folk og virksomheder vil begynde at holde på pengene, siger Thomas Harr. 


Grænser for hvad centralbanker kan gøre
Ekstraordinære hjælpepakker og tiltag fra regeringer og centralbanker har reduceret risikoen for en mange-årig økonomisk nedtur på niveau med den økonomiske depression i 30’erne, forklarer Thomas Harr. Men der er samtidig grænser for, hvad centralbanker og politikere kan gøre. 

“Regeringer og centralbanker kan ikke ændre på, at folk ikke bruger penge, og at virksomheder ikke producerer. Når økonomierne åbner, vil den offentlige gæld være enormt høj i mange lande og centralbankernes balancer oppustede i lang tid fremover, som følge af høj opsparing og usikkerhed om investeringerne. Det vil begrænse vækstmulighederne på lang sigt. Den økonomiske genåbning giver risiko for, at den likviditetskrise, mange virksomheder er ramt af, udvikler sig til en situation, hvor virksomhedernes overlevelse er truet”, siger Thomas Harr.

Hvis økonomierne begynder at åbne op over den kommende måned, vil der komme en økonomisk optur i tredje kvartal, men der er samtidig risiko for nye nedlukninger og at den høje arbejdsløshed vil vare ved

Thomas Harr

Global Analysechef, Danske Bank


Alle lande ramt samtidig 

Den store ubekendte er, hvor længe de aktuelle nedlukninger vil vare. Det er det altafgørende spørgsmål i forhold til at vurderer, hvor lang krisen bliver, siger Thomas Harr. Han har for nylig haft telefonmøder med IMF-medarbejdere, der også har understreget, at det er spørgsmålet om nedlukningens varighed, der vil afgøre vækstudsigterne for mange lande og hvorvidt landenes gældsbyrder er bæredygtige. Og i modsætning til finanskrisen i 2008 og 2009, hvor et stort byggeboom i Kina var med til at holde hånden under verdensøkonomien, særligt for råvare-eksporterende emerging markets-lande, er det meste af verden i dag i samme båd. 

”Jeg er bekymret for bilindustrien i Tyskland og energiindustrien i USA, hvor indtjeningen allerede var lav før krisen. Jeg ser også med bekymring på emerging markets og landene i grænselandet mellem emerging markets og udviklingslande. Nedlukningerne, sammenbruddet i den globale samhandel, en betydelig kapitaludstrømning og valutasvækkelse samt den stærkt stigende private og offentlige dollargæld betyder sammenlagt nogle ekstraordinære risici for de ikke-industrialiserede lande. Jeg mindes ikke tidligere at have set, at fx fremvoksende økonomi har været så hårdt ramt på én gang, og i modsætning til situationen i 2008-09 kommer Kina ikke til hjælp denne gang”, siger Thomas Harr. 

En ‘game changer’  
Midt i al usikkerhed og de betydelige risici, er der også grund til optimisme, siger Thomas Harr. I sidste uge kom de første lovende resultater efter kliniske forsøg med medicinalproduktet Remdesivir. Det er et produkt, som ikke kan afhjælpe den aktuelle smitte, men som kan gøre det muligt at bekæmpe nye smitteudbrud uden nødvendighed at lukke ned for samfundsøkonomien. Det vil være en ’game changer’, siger Thomas Harr.