Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Udsigt til lave renter længe endnu


Økonomisk usikkerhed og centralbankernes pengepolitik holder de lave renter i ave, og renterne kan falde yderligere, hvis COVID-19 usikkerheden forværrer sig.

Efter fald i september er risikoappetitten tilbage på de finansielle markeder med stigende aktiekurser og indsnævrede kreditspænd. Og i en sådan situation, hvor investorerne vejrer bedre tider forude, vil man normalt også forvente, at renterne tikker op ad. Men det har ikke været tilfældet, bortset fra en mindre stigning i lange, amerikanske renter, siger chefanalytiker i Danske Bank, Arne Lohmann Rasmussen. ”Vi har set en lille stigning i den amerikanske rentekurve, men de højere lange renter i USA har haft meget lille påvirkning på de europæiske lange renter. Den tyske toneangivende 10-årige rente har således været under -0,60 % her i oktober. Så lave har tyske renter ikke været siden marts”, siger Arne Lohmann Rasmussen. 

Frygt for anden bølge af COVID-19
Han forklarer rentefaldet i Europa med de store obligationsopkøbsprogrammer fra den Europæiske Centralbank, men at også den forværrede COVID-19 situation i Europa spiller ind med stigende smittetal og begyndende nedlukninger og skærpede restriktioner. Det øger frygten for en anden bølge af infektioner og fornyet økonomisk tilbagegang. 

I takt med at den globale økonomi forventeligt slipper ud af COVID-19-spændetrøjen i 2021, er det vores forventning, at markedet kan rykke den første renteforhøjelse en smule frem i tid. Men det er også et muligt scenarie, at renterne de kommende kvartaler er lavere end i dag. Genopretningen kan trække ud, og inflationen vil sandsynligvis fortsætte med at være meget lav i især euroområdet

Arne Lohmann Rasmussen

Chefanalytiker i Danske Bank


Og den frygt vil holde de lange renter lave året ud eller måske ligefrem få dem til at falde yderligere, vurderer Arne Lohmann Rasmussen. 

”Hvis smittetallene forværres yderligere de kommende måneder, eller nøgletallene bliver dårlige, må man forvente, at der kan komme et yderligere pres nedad på de lange renter både i Europa og i USA. Nedsiden er nok størst for amerikanske renter, men selv tyske renter kan falde videre selv fra det nuværende niveau”, siger han. 

Særligt spændende bliver det at se, om den Europæiske Central Bank vælger at lempe sin pengepolitik yderligere til sit næste møde den 29. oktober, tilføjer han. 

Dansk rentefald
Også i Danmark er renterne faldet. Det fastforrentede 30-årige 1%-lån med og uden afdrag har siden sidst i september bevæget sig tæt på eller over kurs 100, som er grænsen for, hvornår et obligationslån lukkes for udstedelse. Fredag er 1%-lånet med afdrag igen faldet til under kurs 100, og kan åbne for udstedelse allerede mandag, men stiger obligationskursen, der bevæger sig modsat af renten, blot en anelse igen, vil en låntager, der der ønsker et fastforrentet lån med afdrag skulle overveje et 0,5%-lån eller alternativt 1% lånet med mulighed for 10 års afdragsfrihed eller Realkredit Danmarks nye Flexlife-lån med fast rente. 
 
Arne Lohmann Rasmussen vurderer, at obligationskurserne vil ligge stabilt de kommende måneder, men at vi kan få begrænsede rentestigninger til næste år. 

”I takt med at den globale økonomi forventeligt slipper ud af COVID-19-spændetrøjen i 2021, er det vores forventning, at markedet kan rykke den første renteforhøjelse en smule frem i tid. Men det er også et muligt scenarie, at renterne de kommende kvartaler er lavere end i dag. Genopretningen kan trække ud, og inflationen vil sandsynligvis fortsætte med at være meget lav i især euroområdet”, siger Arne Lohmann Rasmussen. 

Usikkerhed og centralbanker holder lange renter lave

Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu