Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Quarterly House View: Aktierne har mere i sig

Efter en lang og mørk coronavinter banker foråret for alvor på og gøder jorden for fortsat optimisme på aktiemarkederne, hvor de bedste tider dog meget vel kan ligge bag os. Det er en af konklusionerne i det nye Quarterly House View, hvor Danske Banks investeringsstrateger stiller skarpt på udviklingen i global økonomi, aktuelle investeringsmuligheder, risici og forventet aktieafkast.

Gennem længere tid har de finansielle markeder reddet på en bølge af begejstring over udsigterne til, at økonomien inden for en overskuelig fremtid igen kan fungere for fuld styrke. Så har det haft mindre betydning, at vinterens nedlukninger har ført til en ny opbremsning i væksten i Europa og USA.

De finansielle markeder har i stedet set fremad – igennem krisen – og fokuseret på udrulningen af vacciner.”Der vil stadig gå en rum tid, før vi endegyldigt kan tage afsked med restriktioner og nedlukninger, men udviklingen giver grobund for optimisme, og vi anbefaler fortsat investorer at have en moderat overvægt af aktier i deres porteføljer – dvs. en lidt større andel af aktier, end de forventer at have på lang sigt,” siger investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen.

Meget godt indregnet i kurserne
Selv om stigende renter de seneste uger har udløst lidt uro på aktiemarkederne, ser Lars Skovgaard Andersen ikke rentestigningerne som et større problem, så længe de blot stiger af de rette årsager – nemlig på grund af øget økonomisk vækst.

Som investeringsstrategen påpeger, hersker der dog stadig betydelig usikkerhed om tempoet og styrken i genrejsningen af global økonomi. 


Det er dog vigtigt at huske, at de finansielle markeder er fremadskuende og forholder sig til, hvordan verden forventes at se ud om 6-9 måneder.

Lars Skovgaard Andersen

Investeringsstrateg, Danske Bank”Men generelt klarer aktier sig typisk godt i perioder med tiltagende vækst, og derfor peger pilen fortsat opad for aktier. Det er dog vigtigt at huske, at de finansielle markeder er fremadskuende af natur og forholder sig til, hvordan verden forventes at se ud om 6-9 måneder. Vi må derfor også antage, at en betydelig del af det forventede økonomiske opsving i 2021 allerede er indregnet i kurserne på de finansielle markeder", fortæller Lars Skovgaard Andersen og fortsætter: 

"Med andre ord kan de største aktiestigninger meget vel ligge bag os, selv om vi fortsat forventer, at der er mere at komme efter det kommende år. Samtidig må investorer være indstillede på perioder med uro og markedsudsving undervejs, hvis genopretningen af global økonomi fx ikke går lige så hurtigt som ventet.” 

Aktuelt ser han det største afkastpotentiale i emerging markets-aktier, og inden for sektorer ser han det mest attraktive afkastpotentiale inden for IT, industri og råvarer. 

Ingen fest for obligationerne
På obligationssiden kan et økonomisk opsving forventes at presse inflationen og de lange renter i vejret – en tendens vi allerede har set den seneste tid. Det vil være ensbetydende med faldende obligationskurser, og det vil dermed udhule investorers afkast fra obligationer, der i forvejen blot giver begrænsede rentebetalinger. 

”Selv om centralbankernes lempelige pengepolitik med lave renter og store obligationsopkøb lægger et låg over, hvor meget renterne kan stige i den nærmeste fremtid, er afkastpotentialet fra obligationer yderst begrænset, og vi fastholder vores moderate undervægt i obligationer,” siger Lars Skovgaard Andersen.

Han ser aktuelt det mest attraktive afkastpotentiale i de mest risikofyldte obligationstyper, som vil drage mest fordel af et økonomisk opsving i 2021. Konkret er det emerging markets-obligationer samt high yield-obligationer, som er virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet.

”I perioder med markedsuro vil den type obligationer dog også typisk blive hårdest ramt, og derfor er det også vigtigt at have andre mere sikre obligationer i porteføljen, selv om de giver en lavere rente,” siger investeringsstrategen.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.


Læs hele Quarterly House View

Udgivelsen distribueres til udvalgte større investerings- og Private Banking-kunder via netbank/mobilbank.