Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Quarterly House View: Fortsat tro på aktier men risiko for mindre fald

Den økonomiske vækst har toppet, men trods en øget risiko for mindre kursfald er der fortsat tro på aktierne. Det siger Danske Banks investeringsstrateger i Quarterly House View – en kvartalsvis publikation, hvor de stiller skarpt på udviklingen i global økonomi, aktuelle investeringsmuligheder, risici og forventet aktieafkast.

I foråret og forsommeren fik den globale vækst et markant løft, da udrulningen af coronavacciner gjorde det muligt at fjerne de fleste restriktioner. Det har dog hele tiden været klart, at den usædvanligt høje vækst var midlertidig, og selv om væksten nu har toppet, er den ikke ved at gå i stå.

”Vi forventer, at genåbningsvæksten afløses af en mere normal højkonjunktur. Det bør understøtte mulighederne for fortsat fremgang på aktiemarkedet, men fremadrettet forventer vi et væsentlig lavere afkast, end vi har oplevet de seneste næsten halvandet år. Vi forventer en blød landing for både økonomien og aktierne,” fortæller Danske Banks chefstrateg, Frank Øland, i Danske Banks nye kvartalsrapport, Quarterly House View.

Det amerikanske aktiemarked er typisk det bedste sted at være i perioder med øget usikkerhed og lidt mere afdæmpet vækst.

Frank Øland

Chefstrateg, Danske Bank


USA er et godt sted at være nu

Frank Ølands overordnede budskab i Quarterly House View er følgende:

”Vi fastholder en lille overvægt i aktier – dvs. en lidt højere andel af aktier i vores porteføljer, end vi forventer at have på lang sigt – men samtidig ser vi lidt øget risiko for mindre kursfald. Som investor gælder det derfor om at have en balanceret tilgang til markedet, og efter vores opfattelse er det ikke nu, du skal øge din risiko."

Når det gælder regional allokering, har Danske Bank gennem længere tid haft en overvægt i europæiske aktier, som har været blandt årets bedste markeder.

”Vi fastholder vores overvægt i Europa, men senest har vi nu også løftet amerikanske aktier fra neutral til overvægt. Det amerikanske aktiemarked er typisk det bedste sted at være i perioder med øget usikkerhed og lidt mere afdæmpet vækst. Værdiansættelsen på aktierne er godt nok høj i USA sammenholdt med andre regioner, men det er en del af den præmie, du betaler for et marked med høj profitabilitet og mange kvalitetsselskaber med stabil forretningsmodel, stærk kapitalstruktur mv.,” forklarer Frank Øland.

Emerging markets bliver i slæbesporet
Danske Bank har modsat reduceret emerging markets-aktier fra neutral til undervægt. Emerging markets-aktier har haft en markant underperformance i forhold til de øvrige markeder i år, og Frank Øland forventer, at det vil fortsætte. Især kinesiske aktier har trukket ned – blandt andet som følge af øget regulering af de store kinesiske teknologiselskaber.

”Derudover er emerging markets generelt udfordret af lavere vaccinationsrater end de udviklede økonomier, hvilket i løbet af efteråret gør dem mere sårbare over for deltavarianten af coronavirussen. En anden risiko for emerging markets er forventninger om højere amerikanske renter og dollarstyrkelse. Det er generelt en dårlig cocktail for emerging markets og i særdeleshed for lande med gæld i dollar,” forklarer chefstrategen.

De væsentligste risici for aktierne
Netop stigende renter er ifølge chefstrategen en af de primære risici for aktiemarkederne i den kommende tid:

”Efter sommerens overraskende rentefald forventer vi, at de lange renter vil stige lidt igen – blandt andet fordi den amerikanske centralbank formentlig snart vil annoncere en nedtrapning af deres store opkøb af obligationer, der er med til at holde renterne nede. Selv om det ikke vil være en overraskelse for de finansielle markeder, kan det alligevel potentielt give perioder med vigende aktiekurser – ikke mindst hvis renterne stiger hurtigere end forventet,” siger Frank Øland.

En anden væsentlig risiko for aktierne er ifølge chefstrategen, at deltavarianten af coronavirus rammer den økonomiske vækst hårdere end frygtet, eller at der kommer en ny variant, som de eksisterende vacciner er mindre effektiv imod.

Andre aktuelle anbefalinger
Forventningerne om stigende renter og aftagende vækst sætter også sit præg på andre aktuelle investeringsanbefalinger i det nye Quarterly House View:

”På aktiemarkedet anbefalede vi tidligere i år en overvægt i cykliske aktier, der typisk performer bedst i perioder med høj vækst, men her anbefaler vi nu en bedre balance mellem cykliske og defensive aktier. På obligationsmarkedet anbefaler vi primært obligationer med kort løbetid, da obligationer med lang løbetid kan blive ramt af betydelige kurstab, hvis de lange renter stiger,” fortæller Frank Øland.

I kvartalsrapporten går han i dybden med, hvilke aktiesektorer og obligationstyper, han aktuelt ser det mest attraktive afkastpotentiale i.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.