Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Boligmarkedet er blevet køligere

De seneste tal fra boligsidens markedsindeks viser, at priserne på boligmarkedet ikke længere stiger så markant. Samtidig er antallet af fremvisninger dalende.

Antallet er fremvisninger for både huse, lejligheder og sommerhuse falder nu for anden måned i streg. For huse er fremvisningerne nede med ca. 5 procent, mens det for lejligheder og sommerhuse er henholdsvis 9 og 21 procent.

Dermed fortsætter den tendens, der startede i april, og det ellers så glohede boligmarked er dermed muligvis på vej mod lidt køligere tider. Samme tendens til lavere tempo på boligmarkedet spores også så småt i både udbudstal og tal for handelsaktiviteten.Boligsidens markedsindeks viser endvidere, at prisudviklingen begynder at tage lidt af i fart, og selvom det endnu er for tidligt at sige, om boligmarkedet reelt er ved at tabe noget af pusten, så er det i første omgang positiv nyt for boligmarkedet. Det er nemlig aldrig sundt for boligmarkedet, når boligpriserne i en længere periode befinder sig i overhalingsbanen, da det øger risikoen for opbygning af en prisboble.

”Tallene for maj viser, at boligpriserne fortsat stiger i et ganske højt tempo – men der er trods alt ikke tegn på, at prisvæksten accelererer, og faktisk er den månedlige prisvækst generelt lidt lavere end i de forgangne måneder. Huspriserne steg sæsonkorrigeret med 0,9 % på månedsbasis og 15,7 % over det seneste år, ejerlejligheder med 1 % og 17,9 % på årsbasis, mens sommerhuspriserne løftede sig med 1,6 % i maj og 26,4 % sammenlignet med maj sidste år,” siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.


Vi er et helt andet sted end før finanskrisen, hvor boligbyrden var på et historisk højt niveau for huspriserne på landsplan.

Christian Hilligsøe Heinig

Cheføkonom, Realkredit DanmarkBoligbyrde er fortsat lav
Han påpeger samtidig, at der ikke synes at være en generel prisboble på det danske boligmarked. En analyse fra Realkredit Danmark viser da også, at boligbyrden på landsplan faktisk er ganske langt fra tiden før finanskrisen.

”Vi er et helt andet sted end før finanskrisen, hvor boligbyrden var på et historisk højt niveau for huspriserne på landsplan. Boligbyrden er et udtryk for hvor høje udgifter, der er forbundet med at købe og eje en bolig set i forhold til ens indtægt, og her er vi altså fortsat et stykke under det historiske gennemsnit,” lyder det fra Christian Hilligsøe Heinig.


Trods faldende aktivitet så er der stadig tale om et højt aktivitetsniveau og et lavt boligudbud i en historisk kontekst. Når det er sagt, venter vi dog, at prisfesten på boligmarkedet løjer betydeligt af i løbet af andet halvår. 

Christian Hilligsøe Heinig


Fortsat usikkerhed
Men de voldsomme prisstigninger, der især er sket i landets større byer, skaber dog fortsat lidt usikkerhed i forhold til den kommende udvikling på boligmarkedet.

Samfundet åbner mere og mere op og kombineret med stigende renter, kan det også være med til, at lægge en dæmper på udviklingen. Men vi har endnu ikke se de fulde virkninger, påpeger Christian Hilligsøe Heinig.

”Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt stigende renter og en begyndende genåbning af samfundet er ved at sætte sine spor i forhold til en mere afdæmpet udvikling på boligmarkedet. Vi skal også huske at have proportionerne med og trods faldende aktivitet, så er der stadig tale om et højt aktivitetsniveau og et lavt boligudbud i en historisk kontekst.

Når det er sagt, venter vi dog, at prisfesten på boligmarkedet løjer betydeligt af i løbet af andet halvår og ind i 2022 som følge af stigende renter og genåbning af samfundet – helt på linje med andre toneangivende prognoser for boligmarkedet,” siger han.