Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Inflationen rammer danske familier hårdt

Beregninger baseret på Danske Banks modelfamilie viser en tilbagegang i rådighedsbeløbet på hele 1200 kr. om måneden i 2022 sammenlignet med sidste år. Inflation og især stigende energipriser er synderen.

Der bliver mindre plads til sjov i budgettet for de danske familier i år.

Det viser beregninger baseret på Danske Banks modelfamilie, der tager udgangspunkt i en familie bestående af to voksne og to børn, med hus, bil og job. Og årsagen skal især findes i energipriserne, der æder en stor af rådighedsbeløbet.

Modelfamilien er sat op sådan, at de kører 20.000 kilometer om året i en benzinbil og varmer huset op med gas. Begge poster er steget markant gennem den seneste tid, og familien skal nu betale 464 kroner mere om måneden for at tanke bilen, mens gasregningen forventes at blive 750 kroner højere om måneden end i 2021. Dertil kommer en højere elregning, der kan blive 400 kroner højere om måneden.


Danske Banks Modelfamilie

Bolig


Familien bor i et 140 kvadratmeter stort parcelhus i Horsens. De opvarmer med naturgas.

Jobs


Moren og faren har begge fuldtidsarbejde.

Børn


Det ene barn er seks år og går i skole og fritidsordning, det andet er tre år og går i børnehave.

Indtægt


Tilsammen tjente de to voksne 81.154 kroner om måneden i 2020, før skat og inklusive børnecheck, men eksklusiv pension.

Bil


Familien har én bil.


Men selv om et fald i rådighedsbeløbet på 1200 kroner om måneden er markant, så står modelfamilien dog bedre rustet end ved starten af finanskrisen, påpeger Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank.

”I modsætning til finanskrisen er danske familier generelt godt klædt på til en krise. De har ikke levet over evne for lånte penge og har typisk en god opsparing, der kan hjælpe dem gennem svære tider. Samtidig er ledigheden meget lav, og det vil også være med til at holde hånden under familierne og forbruget”, siger hun.


De danske familier har typisk en god opsparing, der kan hjælpe dem gennem svære tider. Samtidig er ledigheden meget lav, og det vil også være med til at holde hånden under familierne og forbruget.

Louise Aggerstrøm Hansen

Privatøkonom, Danske Bank



Boligpriser på vej ned
Den markante tilbagegang i rådighedsbeløbet kan dog også vise sig at være kortvarig. I 2023 ventes energipriserne at falde - hjulpet på vej af aftagende global vækst og øget produktion. Det betyder, at modelfamilien kan opleve en stigning i rådighedsbeløbet på 1.166 kroner. Altså tæt på det samme som de står til at miste i dag.

Men selv om 2023 byder på lidt hjælp til økonomien i form af lavere energipriser, så må de danske boligejere se i øjnene, at prisfesten er slut, og at boligpriserne vil falde i 2023.

”Ved udgangen af 2023 vil familiens hus være faldet med 4,7 procent i forhold til, hvad det var værd i slutningen af 2021, hvis vores prognose holder stik. Det svarer til et fald på 110.000 kroner. Det er første gang i ti år, at vi forventer faldende boligpriser på landsplan. Det skyldes ikke mindst, at renterne er steget kraftigt de seneste måneder, hvilket ventes at lægge en dæmper på købelysten de kommende år,” siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Til gengæld trækker lønudviklingen i den anden retning, hvor Danske Bank nu forventer lønstigninger på 4,2 procent i år og 4,1 procent i 2023. Men på grund af de generelle prisstigninger er der dog udsigt til decideret reallønsfald i 2022 på 2,2 procent, der så afløses af en fremgang på 1,5 procent i 2023.