Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Stor efterspørgsel efter grønne pensioner

Danskerne er godt tilfredse med deres pensionsselskabs grønne fokus. Blot 10 procent siger, at pensionsselskaberne prioriterer den grønne omstilling for lidt, viser en ny undersøgelse som Kraka Advisory står bag.

Danskerne er godt tilfredse med, hvordan deres pensionsselskab prioriterer den grønne omstilling. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for Kraka Advisory.

Ifølge undersøgelsen vurderer halvdelen af danske pensionsopsparere, at deres pensionsselskab prioriterer den grønne omstilling tilstrækkeligt, mens fem procent siger, at det prioriteres for meget og 10 procent siger, at det prioriteres for lidt.

Undersøgelsen afdækker dog også, at mange savner information, om hvordan den grønne omstilling prioriteres. I hvert fald svarer mere end hver tredje i undersøgelse ’ved ikke’ på spørgsmålet om deres pensionsselskabs prioritering af grøn omstilling.Mange vil have mere klimafokus
Mange pensionsselskaber tilbyder mulighed for at tilvælge særligt klimafokus i forhold til, hvordan pensionsopsparingen investeres.

Det har i alt 11 procent af pensionsopsparerne taget i mod, mens 39 procent siger, at de kunne tænke sig et sådan tilvalg i fremtiden.

Også på dette punkt er der dog behov for bedre oplysning. I alt 56 procent siger i undersøgelsen, at de ikke ved, om deres pensionsselskab gør det muligt at tilvælge ekstra klimafokus.

Bæredygtighed vigtigere end afkast
Det er især de unge og de højtuddannede, der ønsker, at deres pension investeres ekstra grønt. Blandt de 18-34-årige er der ca. to tredjedele, som allerede har eller ønsker, at deres pension investeres med ekstra fokus på klima. Det gælder for blot hver tredje blandt danskere over 65 år.
Undersøgelsen peger også på, at det er ambitionen om at bidrage til en mere bæredygtig verden, der trækker, ikke udsigten til højere afkast. I hvert fald svarer 54 procent af dem, der har eller ønsker ekstra klimafokus i deres pensionsordning, at de ønsker at investere grønt, selv hvis det vil betyde et lavere afkast. 

Kraka Advisory og Danske Bank
Danske Bank har finansieret et treårigt analyseprojekt om den finansielle sektors rolle og bidrag, som konsulenthuset Kraka Advisory står bag.

Undersøgelsen om pensionsselskabernes grønne fokus er en del af den tredje rapport i rækken af ni rapporter, der skal afdække på hvilke måder, den finansielle sektor bidrager til vækst, værdiskabelse og velstand i samfundet, og hvordan sektoren kan spille en afgørende rolle i den foranstående omstilling mod en grønnere og mere digital økonomi.

Ved at finansiere projektet håber Danske Bank at bidrage til ny viden og indsigt om den finansielle sektor i Danmark, som kan danne udgangspunkt for faktabaserede diskussioner om sektorens rolle og bidrag i dag og i fremtiden.