Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Byggematerialer står foran betydeligt prisfald

Efter en tid med store prisstigninger står prisen på en lang række byggematerialer nu foran et prisfald. Lavere producentpriser og en kraftig opbremsning i nybyggeriet er blandt årsagerne. Andet kvartal bød på stagnerende priser for byggeomkostningerne i Danmark. For trods stigende omkostninger til arbejdskraft, så betød faldende priser på materialer, at byggeomkostningerne samlet set var uændrede i forhold til 1. kvartal.

Der var dog tale om et beskedent fald i byggematerialer, der faldt 0,5 procent i forhold til 1. kvartal, og samlet betød det kvartalsvise fald, at årsstigningstakten for byggematerialer faldt til 6,6% i 2. kvartal fra 10,5% i 1. kvartal. De lavere priser var rimelig bredt funderet over jord/beton, murer, maler, VVS og el, men inden for tømrerarbejde og betonelementer fortsatte materialepriserne dog med at stige.

Set i lyset af at prisen på byggematerialer gennem de seneste to år samlet set er steget med over 25 procent, er der trods de generelle prisfald altså stadig et stykke vej til reelt lavere priser på området.


Kombinationen af faldende producentpriser inden for metaller og energiforsyningen samt en kraftig opbremsning i nybyggeriet forventes at føre til et fortsat fald i priser på byggematerialer svarende til årerne efter finanskrisen.

Mark Gibson

Chefanalytiker, Realkredit DanmarkStørre prisfald i vente
Der er dog yderligere prisfald i vente, og de kan blive ganske markante spår Mark Gibson, der er chefanalytiker i Realkredit Danmark.

”Kombinationen af faldende producentpriser inden for metaller og energiforsyningen samt en kraftig opbremsning i nybyggeriet forventes at føre til et fortsat fald i priser på byggematerialer svarende til årerne efter finanskrisen. Det vil også slå igennem på byggeomkostningerne, som forventes at falde de kommende år, selvom omkostningerne til arbejdskraft forventes at fortsætte med at stige,” siger han.

Netop arbejdskraftsomkostninger steg også i 2. kvartal, men trods stigningen så aftog årsstigningstakten dog til 2,4% i 2. kvartal fra 3,7% i 1. kvartal. Det er dog ikke en udvikling, som Realkredit Danmark forventer vil fortsætte, for når først forårets overenskomstresultat begynder at slå igennem, så forventes årsstigningstakten for arbejdskraftsomkostningerne at stige.