Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nordic Outlook: Væksten vender tilbage

Lavere inflation, faldende renter og et stigende privatforbrug vil hjælpe væksten gradvis tilbage i Norden. Sådan lyder én af hovedkonklusionerne i en ny Nordic Outlook prognose fra vores økonomer.Den globale økonomi har det seneste år klaret sig overraskende bedre end forventet. Amerikansk økonomi har haft kraftig vækst fremfor recession, mens de i Kina har formået at holde nogenlunde gang i økonomien på trods af en fortsat krise på boligmarkedet.

Inflationspresset er aftaget hurtigere end forventet i mange økonomier. Det gælder blandt andet i mange europæiske lande, hvor væksten også har været bedre end frygtet.

Vejen er således banet for forsigtige rentenedsættelser de kommende år, og ifølge Danske Banks nye Nordic Outlook prognose er der udsigt til tre rentenedsættelser fra Den Europæiske Centralbank (ECB) i 2024.

Når det er sagt, er verden stadig uforudsigelig på mange måder. Risikoen for fornyede forsyningsproblemer og højere energipriser som følge af krig og geopolitiske spændinger er fortsat til stede og udgør en risiko for de økonomiske udsigter.

I Danmark oplever vi en form for stagnation i størstedelen af økonomien, hvis vi ser bort fra medicinalindustrien og Novo Nordisk, som har haft vækst nok til at få Danmarks BNP til at vokse.

Las Olsen

Cheføkonom, Danske Bank


Danmark: Udsigt til vækst – også uden for Novo Nordisk
Kaster vi blikket på dansk økonomi og BNP-væksten, så er det gået bedre end forventet i 2023, og det er der især én forklaring på, nemlig Novo Nordisk store succes.

”Danmark er en lille økonomi, som er meget påvirket af, hvad der sker i omverdenen og i omverdenen af Danmark, der har vi stagnation i øjeblikket. Renteforhøjelserne har dæmpet økonomien, og det skal vi ikke være specielt kede af. Det kunne nemlig være gået meget værre. Men det betyder, at vi i Danmark oplever en form for stagnation i størstedelen af økonomien, hvis vi ser bort fra medicinalindustrien og Novo Nordisk, som har haft vækst nok til at få Danmarks BNP til at vokse,” forklarer Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank og redaktør på Nordic Outlook.

”I løbet af 2024 og 2025 forventer vi, at væksten mere bredt i økonomien vender tilbage. Der er rentenedsættelser på vej, og forbrugernes købekraft stiger som følge af stigende realløn, som vi har ret stor tiltro til vil slå ud i et højere forbrug,” forklarer Las Olsen, som fortæller mere om de økonomiske udsigter for dansk økonomi i videoen her:​


17670db3-b6b6-4b2a-88b6-3a96ac4b28b4


Sverige: På kanten af opsving
Kigger vi mod Sverige, så er svensk økonomi drevet af en stærk vareeksport, mens den indenlandske efterspørgsel er noget svagere.

Arbejdsløsheden stiger en smule, selvom arbejdsmarkedet fortsat er robust. Ser vi bort fra boligudgifterne, så er inflationen faldet markant de seneste måneder, og der er udsigt til, at den første rentenedsættelse fra den svenske Riksbank kan komme til juni.

Norge: Vækst og inflation aftager
I Norge er der fortsat tydelige tegn på, at både vækst og inflation er aftagende. Negativ reallønsvækst og høje boligrenter udgør en solid modvind for de norske husholdninger, som holder igen med privatforbruget og boliginvesteringerne. Arbejdsløsheden stiger moderat, men ligger stadig på et lavt niveau.

Der er udsigt til, at renterne falder, men spørgsmålet er hvornår og hvor meget? Ifølge prognosen forventes det, at Norges Bank vil holde renten i ro frem til juni, hvor vi vil se den første rentenedsættelse.

Finland: Recession, men væksten vender tilbage
Kigger vi mod Finland, så er finsk økonomi fortsat i recession, men det forventes, at landets vækst vil vende tilbage i 2024. Det skyldes et øget privatforbrug som følge af lavere renter og faldende inflation samt en gradvis styrkelse af den finske eksport.

Det finske arbejdsmarked er fortsat stabilt, selvom nogle sektorer forventes at reducere arbejdsstyrken. Mange virksomheder kæmper fortsat med mangel på arbejdskraft, og der er udsigt til, at lønningerne vil stige mere, end vi har set de seneste år.


Prognose for BNP i Norden

Land

2023

2024*

 2025*
Danmark 
1,8% 2,1% (1,0%) 2,0% (1,6%)
Sverige 
0,2% 1,5% (1,3%) 2,0% (1,8%)
Norge 
1,1% 1,1% (1,1%) 2,1% (2,1%)
Finland
-1,0%-0,4% (0,3%) 1,9% (1,9%)

*Prognose.
Tal i parentes er fra december 2023.