Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank støtter FN’s principper for bæredygtig bankvirksomhed

Danske Bank har netop tilsluttet sig FN’s principper for bæredygtig bankvirksomhed, der er udviklet af United Nations Environment Programme Financial Initiative (UNEP FI). Principperne skal sikre en fælles ramme for, at banksektoren i fremtiden bidrager til en bæredygtig udvikling og yder et positivt bidrag til samfundet.

Samfundets interesser integreret i forretningsstrategien

Vores mål er at drive en sund og bæredygtig bankforretning og sikre et positivt aftryk på de samfund, vi er del af. Det stemmer godt overens med FN’s nye principper, der netop skal sikre, at samfundets interesser er integreret i bankernes forretningsstrategi. Ved at underskrive principperne støtter vi op om en global ramme for, hvad det vil sige at være en ansvarlig og bæredygtig bank. Samtidig får vi adgang til vejledning og værktøjer, der kan understøtte vores implementering af principperne.

Jesper Nielsen

Midlertidig adm. direktør, Danske Bank

I tråd med strategi for samfundsansvar og bæredygtighed
Danske Banks strategi for samfundsansvar og bæredygtighed stemmer godt overens med målene for FN’s principper for bæredygtig bankvirksomhed, hvilket gør det muligt at fokusere på en stærk eksekvering af principperne, især når det gælder bæredygtig finans.

“Gennem de seneste år har vi haft stigende fokus på, hvordan vi med vores finansielle løsninger kan bidrage til en bæredygtig udvikling. For eksempel har vi styrket arbejdet med at integrere ESG i vores investerings- og låneprocesser. Vi arbejder også på nye løsninger som grønne lån og grønne obligationer, der kan hjælpe vores kunder til en grønnere økonomi”, siger Jeanette Fangel Løgstrup, chef for Societal Impact and Sustainability i Danske Bank. Hun fortsætter:

“Der er imidlertid meget mere, vi kan gøre for til fulde at drive vores forretning på en endnu mere bæredygtig og ansvarlig måde. I de kommende år vil vi fortsat analysere og vurdere vores påvirkning af samfundet og tage de nødvendige tiltag, så vi fremmer en bæredygtig udvikling. Det ultimative mål er at sikre, at samfundsansvar og bæredygtighed bliver en naturlig del af alt, hvad vi gør, og det giver principperne en god ramme for”.


Læs mere på UNEP FI's hjemmeside