Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank underskriver FN’s principper for ansvarlig bankvirksomhed

Danske Bank har tilsluttet sig FN’s principper for ansvarlig bankvirksomhed, der er udviklet af United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI).

Formålet med principperne er at give en fælles ramme for, at banksektoren i fremtiden bidrager til en bæredygtig udvikling og yder et positivt bidrag til samfundet. Det indebærer bl.a., at man som bank sætter klare mål og rapporterer på sit aftryk på det omgivende samfund – positivt såvel som negativt.

I Danske Bank har vi arbejdet med social ansvarlighed og bæredygtighed gennem mange år, og tilslutningen til FN’s principper for ansvarlig bankvirksomhed er derfor et naturligt næste skridt til i endnu højere grad at måle på vores indsats og dele best practice med andre banker. Tilslutningen til principperne er vigtig, fordi vi dermed forpligter os til at tænke vores rolle i samfundet og bæredygtighed helt ind i kernen af vores forretning. Principperne giver os en række gode værktøjer til vores videre arbejde med at integrere social ansvarlighed og bæredygtighed på tværs. Det er det eneste rigtige at gøre, og det er afgørende for vores fremtidige succes som bank.

Chris Vogelzang

Administrerende direktør, Danske Bank

Vigtig agenda i den finansielle sektor
For nylig afholdt Danske Bank Sustainability Day 2019, hvor målet var at dele best practice inden for den bæredygtige agenda. Der var oplæg fra store selskaber som bl.a. A.P. Møller - Mærsk og Ørsted, og de lagde ikke skjul på, at de ser den finansielle sektor som en afgørende spiller i den bæredygtige omstilling:7935852e-00090258-7d81d765
”Verden står over for en lang række udfordringer, og som finansiel institution har vi både mulighed og ansvar for at bidrage med løsninger, der kan fremme en bæredygtig udvikling. Vi oplever samtidig en stærkt stigende interesse for bæredygtighed blandt vores kunder, og derfor er det så vigtigt, at vi tænker den agenda ind i vores forretning", siger Jeanette Fangel Løgstrup, chef for Societal Impact and Sustainability i Danske Bank.  

Hun uddyber: "Vores hovedfokus er i øjeblikket på at integrere ESG-faktorer, dvs. hensyn til miljø, sociale forhold og ansvarlighed, i såvel investerings- som udlånsprocesser. Derudover har vi defineret tre strategiske temaer med udgangspunkt i FN’s Verdensmål, hvor flere aktiviteter allerede er sat i gang”.  Eksempler på vores arbejde med samfundsansvar

 • Udvikling af grønne obligationer og grønne lån. 
 • Knap 5 mia. kr. af bankens egne midler er investeret i grønne obligationer til fremme af klimavenlige løsninger, og vi har i 2019 hjulpet vores kunder med at udstede grønne obligationer til en værdi af 19 mia. DKK.
 • Støtte til over 150 impact startups gennem acceleratorforløb og match med mentorer. 
 • Undervisning af over 9.000 børn og unge i finansiel forståelse i ”Pengeugen 2019”.
 • I praksis CO2-neutral siden 2009 gennem certificerede CO2-kreditter og vedvarende energi: 100% af vores elektricitet kommer fra certificerede vedvarende energikilder.
 • Integration af ESG i investerings- og udlånspraksis samtto investeringsfonde med særskilt fokus på at fremme bæredygtighed.
 • Op mod 1.000 medarbejdere har i 2019 arbejdet frivilligt gennem bankens ’Time to Give'-program.
 • Tilslutning til anbefalingerne fra Taskforce on Climate-related Financial Diclosures (TCFD), medlem af Finans DK’s Rådgivende Forum for Bæredygtig Finans, tilslutning til Poseidon Principles samt Initiative for Responsible Ship Recycling.

Læs om de tre strategiske områder i vores strategi for samfundsansvar

Fakta om FN's principper for ansvarlig bankvirksomhed

 • FN's principper for ansvarlig bankvirksomhed sætter skub i banksektorens bidrag til at nå de mål, der er formuleret i Parisaftalen og i FN's verdensmål.
 • Principperne er udviklet af UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative) og definerer banksektorens rolle og ansvar i at forme en bæredygtig fremtid.  
 • Overskrifterne på de overordnede principper er: 'Alignment', 'Impact & Target Setting', 'Client & Customers', 'Stakeholders', 'Governance & Culture', 'Transparency & Accountability'.

Læs mere på unepfi.org