Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nye låneprincipper fremmer den grønne omstilling i shippingindustrien

Poseidon-principperne er et sæt globale principper, der fastsætter rammerne for, hvordan finansielle institutioner vurderer og offentliggør klimaindsatsen blandt virksomhederne i deres låneporteføljer inden for shippingindustrien.

Med principperne vil bankerne skabe et fælles udgangspunkt for kvantitativt at vurdere og oplyse om, hvorvidt deres låneporteføljer er på linje med klimamålene hos organisationen International Maritime Organization (IMO).  IMO er en særlig organisation under FN med ansvar for regulering af shippingindustrien.  

Som en af de ledende finansielle institutioner inden for shippingindustrien anerkender vi vores rolle i at adressere og markedsføre sektorens høje ambitioner om at reducere CO2-udledningen fremover. Vi tror, at Poseidon-principperne vil være et vigtigt initiativ i den henseende.

Øivind Haraldsen

Global head of shipping, Danske Bank

Halvering i udledningen af drivhusgasser
Poseidon-principperne er baseret på de politikker og ambitioner, som udspringer af Initial GHG Strategy, som medlemslandene i IMO vedtog i april 2018. IMO fastsatte således i april 2018 et mål om, at udledningen af drivhusgasser fra den globale shippingindustri skal nå sit højeste niveau hurtigst muligt, og at der skal ske en halvering i udledningen af drivhusgasser fra niveauet i 2008 frem mod 2050 samt være et stærkt fokus på at nedbring udledningen til nul.Gælder for långivere, relevante udlejere og finansielle garantistillere
Poseidon-principperne gælder for

  • långivere
  • relevante udlejere
  • finansielle garantistillere, herunder eksportkreditfonde.

Principperne skal implementeres i bankernes interne politikker, forretningsgange og standarder og gælder for enhver kreditgivning hvor et skib, som falder inden for IMO’s ansvarsområde, stilles som sikkerhed.