Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Aktivt ejerskab: Bæredygtighed påvirker i stigende grad selskaber

Danske Banks nye rapport for aktivt ejerskab viser, at der diskuteres flere ESG-emner med selskaber end tidligere. Det understreger, at bæredygtighed i stigende grad påvirker selskaber og deres forretning.

Danske Banks nye rapport for aktivt ejerskab viser et stigende fokus på ESG (miljø, sociale forhold samt selskabsledelse) set ud fra et investeringsperspektiv. Rapporten for første halvår af 2019 viser, at antallet af ESG-emner, der diskuteres med selskaber, steget til 83 fra 59 i 2018. Det peger på, at flere bæredygtighedsforhold kan påvirke selskabers forretning og dermed det potentielle afkast til Danske Banks kunder.

3866be0a-00090258-dd95adc6


Aktivt ejerskab er en del af Danske Banks arbejde med bæredygtige investeringer og ambitionen om at levere attraktive afkast til kunderne samtidig med, at vi påvirker selskaber og bidrager positivt til samfundet. Sundhedssektoren er eksempelvis en af de brancher, hvor vores investeringsteams arbejder med bæredygtighedsforhold.

Bæredygtighed spiller en vigtig rolle for os som investor og for vores kunder, og det gør medicinalselskaber mere lydhøre over for vores input og villige til at diskutere deres arbejde med bæredygtighed. ESG-forhold er et vigtigt diskussionspunkt, for de kan påvirke selskabernes fremtidige indtjening.

Claus Henrik Johansen

Seniorporteføljeforvalter og specialist i sundhedssektoren, Danske Bank

Fokus på forretningsetik
Forretningsetik er et central punkt, når Claus Henrik Johansen er i dialog med selskaber, da det kan have negative konsekvenser for selskabet, hvis de har utilstrækkelige procedurer inden for området.

”Vi har set selskaber, der har været involveret i vildledende markedsføring, korruption eller retssager, der har resulteret i bøder eller forbud mod salg af bestemte produkter. Det kan have en negativ effekt på vores investering og er forhold, vi inkluderer i værdiansættelsen af selskabet. For os er det vigtigt, at selskaberne lærer fra sagerne og styrker de interne procedurer, så de kan forhindre lignende sager,” siger Claus Henrik Johansen.

Claus Henrik Johansens fortæller selskaber, at han foretrækker, at bæredygtighed er en del af kerneforretning og strategisk forankret hos topledelsen. Blandt europæiske selskaber er det udbredt at have bæredygtighed forankret hos topledelsen, mens det er mindre udbredt hos amerikanske selskaber.

Læs rapporten


Vores tilgang til aktivt ejerskab

Danske Bank udøver aktivt ejerskab for at

  • håndtere risici
  • finde muligheder
  • maksimere afkast
  • bidrage til en positiv udvikling


Det er en del af vores ansvar over for kunderne om at skabe det bedst mulige og mest stabile afkast. Vores investeringsteams går i dialog med selskaber for at få en bedre forståelse af deres forretningsmodeller og strategier. Ved at stemme på generalforsamlinger og igennem dialog kan investeringsteams påvirke selskaber til at integrere bæredygtighed, udfordre deres strategier og understøtte deres udvikling og vækst.