Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danica Pension lancerer ny bæredygtig pensionsløsning

Med den nye løsning, Danica Balance Bæredygtigt Valg, er Danica Pensions ca. 800.000 kunder i stand til at træffe et bæredygtigt valg med deres pensionsopsparing. I den nye investeringsløsning udvælges der investeringer, der aktivt bidrager til at gøre en forskel for eksempelvis klima, miljø, sundhed, fødevareproduktion eller andre sociale forhold og som således understøtter FN’s verdensmål.

Danica Balance Bæredygtigt Valg er Danica Pensions næste skridt i at øge fokus på bæredygtige investeringer i selskabet almindelige portefølje og at indfri ambitionen om investering af 100 mia. kr. i den grønne omstilling i 2030.

”Det er et naturligt skridt for os i vores hastige udvikling mod at investere mere bæredygtigt, at vi nu tilbyder vores kunder at investere med et ekstra bæredygtigt fokus i Danica Balance Bæredygtigt Valg. Vi har brugt lang tid og mange kræfter på sammen med vores kunder at udvikle den nye investeringsløsning for at være helt sikre på, at vores kunder kan gøre en reel og stor forskel for en mere bæredygtig verden, hvis de ønsker det,” siger Danica Pensions adm. direktør Ole Krogh Petersen.

I Danica Balance Bæredygtigt Valg er der taget højde for FN’s 17 verdensmål, og den brede tilgang til bæredygtige investeringer har været vigtig for Danica Pension, fortæller Ole Krogh Petersen.


Vores kunder har 450 mia. kr. i pensionsopsparing hos os, og dermed er pensionsopsparingen en kæmpe muskel, når det kommer til at præge samfundet i den retning, man ønsker. Det er der desværre rigtig mange, som ikke er opmærksomme på, og det vil vi nu ændre på gennem oplysning, så vores kunder kender til denne mulighed for at investere deres pensionsopsparing endnu mere bæredygtigt.

Ole Krogh Petersen

Administrerende direktør, Danica PensionEn kæmpe muskel til at præge samfundet
En helt ny YouGov-undersøgelse lavet for Danica Pension viser, at pensionsopsparing står langt nede på listen hos danskerne, når de bliver spurgt, hvor de tror, de kan gøre en forskel for samfundet. 62 pct. af danskerne svarer, at de føler, at køb af bæredygtige madvarer gør den største forskel, mens kun 12 pct. mener, at det er investeringen af deres pensionsopsparing.

”Vores kunder har 450 mia. kr. i pensionsopsparing hos os, og dermed er pensionsopsparingen en kæmpe muskel, når det kommer til at præge samfundet i den retning, man ønsker. Det er der desværre rigtig mange, som ikke er opmærksomme på, og det vil vi nu ændre på gennem oplysning, så vores kunder kender til denne mulighed for at investere deres pensionsopsparing endnu mere bæredygtigt,” siger Ole Krogh Petersen og fortsætter:

”Et vigtigt element her er, at det ikke er enten eller. Kunderne kan selv vælge, hvilken procentdel af deres pensionsopsparing de ønsker at have investeret i Danica Balance Bæredygtigt Valg,” siger han.

Stor efterspørgsel fra virksomhedskunder
Det er ikke kun hos Danica Pension, at man ser en stor fordel i at investere i bæredygtighed. Blandt mange af selskabets virksomhedskunder har der været stor bevidsthed om, hvor stor en forskel pensionsformuer kan gøre ift. bæredygtige formål – heriblandt fra Novozymes, Grundfos og COWI.

Det har derfor været vigtigt for Danica Pension at inddrage kunderne i udviklingen af Danica Balance Bæredygtigt Valg. ”Når alt kommer til alt, laver vi den her løsning for vores kunder. For hvis der ikke er nogen interesse i at benytte den nye investeringsmulighed, gør vi heller ikke en forskel for samfundet. Derfor er jeg rigtig glad for, at Novozymes, COWI, Grundfos og en række andre virksomheder har spillet en så aktiv rolle, så deres medarbejdere nu får mulighed for at investere hele eller dele af deres pensionsopsparing med ekstra bæredygtigt fokus,” siger Ole Krogh Petersen.

Om Danica Balance Bæredygtigt Valg

Danica Balance Bæredygtigt Valg gik i luften fredag den 2. oktober 2020. Kunderne kan selv vælge, hvilken procentvis fordeling investeringerne skal have mellem Danica Balance og Danica Balance Bæredygtigt Valg. Og kunderne kan løbende ændre fordelingen.

Investeringer i Danica Balance Bærdygtigt Valg er:

  • Håndplukkede aktieinvesteringer i selskaber, der bidrager aktivt til FN’s verdensmål.
  • Porteføljer af danske, globale og emerging markets-aktier.
  • Grønne obligationer, hvor provenuet fra udstedelse af obligationer bliver anvendt til at finansiere den grønne omstilling.
  • Virksomhedsobligationer, der investeres i selskaber, der præsterer godt på bæredygtighedsforhold eller i selskaber, hvor Danica Pension gennem aktivt ejerskab påvirker selskaberne til at styrke bæredygtighedsarbejdet.
  • Alternative investeringer med fokus på projekter inden for vedvarende og ren energi.

Læs mere om Danica Balance Bærdygtigt Valg