Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank har forbedret sig markant i den seneste FN-rapport om bæredygtige investeringer

Den årlige vurdering fra FN’s ’Principles for Responsible Investment’ viser fremgang til Danske Banks arbejde med bæredygtige investeringer på flere områder – ikke mindst inden for aktivt ejerskab.

Siden 2006 har FN offentliggjort en årlig, international rapport, kaldet United Nations Principles of Responsible Investments (UNPRI), der vurderer kapitalforvalteres arbejde med at integrere bæredygtighedsfaktorer i investeringer. I dette års rapport har Danske Bank forbedret sig markant og fået topkarakterer i syv ud af tolv områder vedrørende ESG-integration.

Blandt andet har Danske Bank rykket sig i kategorien ’aktivt ejerskab’. "Vi er særligt stolte af at have forbedret os på dette område, da bæredygtige investeringer handler om at tage ansvar. Vi mener, det er mere ansvarligt som investor at adressere væsentlige ESG-forhold frem for at undlade at investere, når der opstår problemer, og overlade problemet til andre. Vi samarbejder med virksomheder via dialog, vi stemmer ved deres ordinære generalforsamlinger, og vi deltager i fælles investorinitiativer for blandt andet at opfordre virksomheder til at handle på klimaområdet," siger Atilla Olesen, Head of Danske Bank Asset Management.


Vores tilgang til ESG-integration fokuserer på væsentlighed og stærke processer, hvilket kræver et veludviklet datafundament samt ekspertise. Jeg mener, at det er en af grundene til, at vi ser fremskridt på så mange områder i år.

Atilla Olesen

Head of Danske Bank Asset ManagementStemmer på flere generalforsamlinger

Danske Banks arbejde med aktivt ejerskab er blevet styrket ved blandt andet at udvikle retningslinjer for stemmeafgivningen, udvide omfanget af generalforsamlinger, der stemmes på, samt sikre bedre rapportering af/for aktivt ejerskabsaktiviteter. Disse tiltag har gjort det muligt at udøve vores stemmeret i selskaber med passivt forvaltede midler. På den måde har Danske Bank bedre mulighed for at bidrage til, at virksomhederne bliver endnu bedre til at tænke i langsigtet værdiskabelse til gavn for investorer og samfundet.

"ESG-integration handler om at analysere miljømæssige-, sociale- og ledelsesmæssige faktorer sammen med finansielle faktorer i investeringsprocessen. Vores tilgang til ESG-integration fokuserer på væsentlighed og stærke processer, hvilket kræver et veludviklet datafundament samt ekspertise. Jeg mener, at det er en af grundene til, at vi ser fremskridt på så mange områder i år. Det fremgår også af en intern undersøgelse, som viser, at 96 procent af vores porteføljeforvaltere integrerer ESG-faktorer i deres investeringsprocesser," forklarer Atilla Olesen.

Stærkere proces for udvælgelse af eksterne managere
Et andet område, der er blevet styrket, er det såkaldte ’manager selection’. "Vi har en stærkere proces for at monitorere, hvordan vores eksterne managers håndterer og arbejder med ESG-integration, aktivt ejerskab samt ESG-rapportering. Det er vigtigt for Danske Bank og Danske Invest, men særligt vigtigt for Danica, der netop gør brug af eksterne managers. Dette arbejde er også vigtigt for at kunne diskutere mangler og forbedringspotentialer hos vores managers’ tilgang og fremme udviklingen inden for bæredygtige investeringer," afslutter Atilla Olesen.

De seks principper for UNPRI

Princip 1: Vi vil inddrage ESG-spørgsmål i investeringsanalyser og beslutningsprocesser.
Princip 2: Vi vil være aktive investorer og indarbejde ESG-forhold i vores ejerskabspolitikker og -praksis.
Princip 3: Vi vil arbejde på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i.
Princip 4: Vi vil fremme accept og implementering af principperne i finanssektoren.
Princip 5: Vi vil arbejde sammen om at forbedre vores effektivitet med hensyn til at implementere principperne.
Princip 6: Vi vil hver især rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i retning af at implementere principperne.

Kilde: UNPRI.org