Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Aktivt ejerskab: Coronakrisen sætter fokus på sociale aspekter

Medarbejdernes sikkerhed og sundhed har været vigtige for selskaber under coronakrisen. Danske Banks nye aktivt ejerskabsrapport viser nemlig, at sociale forhold, samfundsansvar og en robust forretningsmodel har fået en større betydning for selskaber.

Coronakrisen har medført alvorlige negative konsekvenser for forretningslivet og den økonomiske aktivitet. Krisen kan også aflæses i den nye rapport for Danske Banks aktive ejerskab for det første halvår af 2020. Rapporten viser, at emner inden for sociale forhold som ”robust forretningsmodel” og ”medarbejdersikkerhed og -sundhed” er strøget til tops over ESG-emner, som Danske Banks investeringsteams har diskuteret oftest med selskaber. I de første seks måneder af 2020 udgjorde sociale forhold 29 procent af dialogerne i modsætning til 23 procent i 2019.


Hyppigst diskuterede ESG-emner

En levedygtig forretning
Coronakrisen sætter for alvor selskaber på prøve, lyder det fra Simon Christensen, der er chefporteføljeforvalter i Danske Bank. I starten af krisen havde han og Danske Banks investeringsteams fokus på at stressteste selskaber for at vurdere, om de havde en robust forretningsmodel, og om de kunne stå igennem krisen.

”Det var vigtigt for os at fokusere vores dialog på de selskaber, der var hårdest ramt af krisen på kort og lang sigt, og hvor der var størst usikkerhed omkring forretningsgrundlaget. Samtidig var det også vigtigt for os at analysere og diskutere de potentielle adfærdsændringer, der skabes af krisen. Det kan være ændret efterspørgsel inden for eksempelvis e-handel, betalingsservices eller it-løsninger, som kan påvirke vækstmulighederne markant for en lang række selskaber,” forklarer Simon Christensen.

Han peger på amerikanske VISA, der er verdens største betalingsnetværk. En del af VISA’s forretning er negativt påvirket af den reducerede rejseaktivitet forårsaget af krisen. Selvom det er usikkert, hvornår og i hvilken grad denne del af forretningen vokser igen, så står VISA stærkere efter krisen. Særligt har den markant øgede e-handel været med til at opveje deres omsætningsfald, og den udvikling er også med til at sætte endnu mere fart på udskiftningen af kontantbetalinger med kortbetalinger. Samtidig opfordrer mange fysiske butikker kunder til at bruge betalingskort i stedet for kontanter, da de er mere hygiejniske.

Forventer samfundsansvar fra selskaber
Hvordan selskaber agerer under krisen er i høj grad med til at definere, hvordan forbrugere og samfundet generelt ser på selskabet, og det har en betydelig effekt på selskabets forretningsmuligheder – også efter krisen. Sådan lyder vurderingen fra Martin Slipsager Frandsen, seniorporteføljeforvalter i Danske Bank. Han forklarer, at Danske Banks investeringsteams derfor har fokuseret på, i hvor høj grad selskaber har taget et samfundsansvar ved f.eks. at håndtere og sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed og bidrage til at stoppe smittespredningen og beskytte forretningen.


Krisen har i den grad understreget samfundets forventninger om, at selskaber ikke bare skal tjene penge. De har også et bredere samfundsansvar, hvor de også skal bidrage til at afbøde konsekvenserne fra coronakrisen.

Martin Slipsager Frandsen

Seniorporteføljeforvalter, Danske Bank”Krisen har i den grad understreget samfundets forventninger om, at selskaber ikke bare skal tjene penge. De har også et bredere samfundsansvar, hvor de også skal bidrage til at afbøde konsekvenserne fra coronakrisen. Selskabernes håndtering af sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter har været en vigtig del af vores dialoger, hvor vi eksempelvis fokuserede på, at de ikke satte indtjeningen højere end medarbejdernes sundhed og kom i en situation, hvor de blev tvunget til at lukke helt ned for produktionen på grund af smittespredning. Vi har set selskaber få kritik for manglende samfundsansvar, og det skader omdømmet og kan potentielt skade indtjeningen,” fortæller Martin Slipsager Frandsen.

Afskedigelser af medarbejdere eller lønreduktion har også været et vigtigt diskussionspunkt i det aktive ejerskab, uddyber Martin Slipsager Frandsen. Ud fra et forretningssynspunkt kan det være fornuftigt at reducere antallet af ansatte eller skære i lønnen, fortæller han, men det skal ske på en ansvarlig måde, og selskabet skal have et fornuftigt fundament at drives videre på efter krisen.

Løfter bæredygtighedsambitioner
Selvom krisen har sat selskaber under pres og skåret indtjeningen ind til benet, har den også været afsæt til at styrke bæredygtighedsambitionerne. Amerikanske Starbucks er et af de selskaber, der har været hårdt ramt af krisen. På trods af det har Starbucks ikke kun valgt at udvide og forbedre medarbejdernes sundhedsdækninger eller mulighed for børnepasning. Selskabet har også sat mere ambitiøse bæredygtighedsmålsætninger for at styrke forretningen.

”Starbucks er et spændende eksempel på, hvordan coronakrisen kan accelerere bæredygtighedsstrategien. De er eksempelvis også gået med i klimainitiativet Transform to Net Zero for at bidrage til klimaneutral og bæredygtig økonomi. De nye tiltag og ambitioner er med til at udvikle og fremtidssikre Starbucks, og det gør selskabet attraktiv set fra et investeringsmæssigt perspektiv,” slutter Thomas Fabricius, ESG-chefanalytiker og seniorporteføljeforvalter.


Danskernes økonomiske tryghed under coronakrisen

  • Rapporten ’Danskernes økonomiske tryghed’ måler hvert år graden af økonomisk tryghed i Danmark.
  • Målingen sker på baggrund af landsdækkende spørgeundersøgelser om danskernes syn på deres økonomiske situation og deres bekymringer og forventninger til fremtiden.
  • Rapporten i år fokuserer på udviklingen i trygheden i lyset af coronakrisen.

Faktaboks

Danske Banks strategi for bæredygtige investeringer hedder ‘ESG Inside’ og handler om at integrere bæredygtighed, når vi investerer. Vi integrerer miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold (kendt som ESG) i investeringsprocesserne på tværs af vores forskellige fonde og aktivklasser. Vi går i dialog med selskaber om forretningskritiske forhold for at bidrage til forbedringer og understøtte en positiv udvikling. ‘ESG Inside’ betyder også, at vi har investeringsrestriktioner over for kontroversielle våben, tjæresand, termisk kul og tobak.