Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank støtter den grønne omstilling i udviklingslande

Danske Bank yder grønne lån til implementeringen af projekter i udviklingslande i samarbejde med den danske regering. Finansieringen understøtter vores ambition om at bidrage til den grønne omstilling og bæredygtig vækst.

Danske Bank har for nylig ydet grønne lån til finansieringen af vindfarme i Bolivia og Etiopien samt et vandrensningsanlæg i Vietnam. Finansieringen ydes i samarbejde med Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF) som en del af Danmarks udviklingsstøtte til udviklingslande.

Unikt for den finansielle sektor i Danmark
DSIF har udvalgt de specifikke projekter i Bolivia, Etiopien og Vietnam, og Danske Bank har stået for finansieringen og ydet lån samt finansiel rådgivning. Lån, der ydes til ikke-kommercielle projekter som disse, bliver i andre lande ofte finansieret gennem statsejede udviklingsbanker, men i Danmark finansieres de gennem kommercielle banker.


Vi er stolte af at være med til at facilitere den danske stats indsats i udviklingsprojekter og støtte en bæredygtig, økonomisk vækst i udviklingslande. Herudover støtter vi faktisk også vores kunders eksportforretning og sikrer dermed også beskæftigelsen og green-tech udviklingen i Danmark.

Jesper Brøchner Pettersson

Head of Structured Export Finance & SCF, Danske BankVed at yde lån som disse tager Danske Bank et skridt videre i ambitionen om at bidrage til den bæredygtige vækst i udviklingslande.

”I Danske Bank har vi den fornødne viden, ressourcer og et set-up der gør, at vi kan håndtere den her form for finansiering. Ved at agere långiver, i tæt samarbejde med DSIF, er vi med til at sikre det bedste resultat for projekterne. Vi er stolte af at være med til at facilitere den danske stats indsats i udviklingsprojekter og støtte en bæredygtig, økonomisk vækst i udviklingslande. Herudover støtter vi faktisk også vores kunders eksportforretning og sikrer dermed også beskæftigelsen og green-tech udviklingen i Danmark,” fortæller Jesper Brøchner Pettersson, Head of Structured Export Finance & SCF.

Bidrager til den grønne omstilling
Vindfarmene i Bolivia og Etiopien sikrer ikke bare en mere universel og billig adgang til stabil elektricitet, men også en årlig reduktion af udledningen af henholdsvis 140.000 and 176.000 tons CO2 sammenlignet med elektricitet genereret med fossile brændstoffer som naturgas.

”Samarbejdet mellem Danske Bank og den danske regering er med til at give udviklingslande et incitament til at blive endnu grønnere og prioritere bæredygtige løsninger. Dette understøtter vores overordnede arbejde og ambitioner i Danske Bank Sustainable Finance, da vi ønsker at bidrage til en mere bæredygtige fremtid og mindre social ulighed,” fortæller Samu Slotte, Head of Sustainable Finance.


Samarbejdet mellem Danske Bank og den danske regering er med til at give udviklingslande et incitament til at blive endnu grønnere og prioritere bæredygtige løsninger. Dette understøtter vores overordnede arbejde og ambitioner i Danske Bank Sustainable Finance, da vi ønsker at bidrage til en mere bæredygtige fremtid og mindre social ulighed.

Samu Slotte

Head of Sustainable Finance, Danske BankDSIF støtter finansieringen af projekter vedrørende mere bæredygtige infrastrukturer i udviklingsland, baseret på landendes udviklingsstrategier, der leverer målbare resultater inden for FNs bæredygtighedsmål (SDGs). Dette er med til at skabe vækst og øget beskæftigelse i landene.

I samarbejde med konsulenter bliver implementeringen af projekterne monitoreret og superviseret af DSIF for at sikre, at projekterne er i overensstemmelse med FNs Guiding Priciples og IFC Performance Standards. DSIF betaler renterne på lånet, og tilbagebetalingsrisikoen er dækket af en garanti udstedt af EKF, Danmarks Eksportkredit.