Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ny rapport: Udstedere anbefaler grønne obligationer

I et nyt survey fra Climate Bonds Initiative vurderer 86 udstedere af grønne obligationer positive og negative sider af dét at sætte grønne obligationer til salg. Opfordring til andre interesserede er klar: Byd jer til på det voksende marked. 

Danske Bank har et partnerskab med CBI og opererer selv som udsteder af grønne obligationer.

Det voksende marked bliver større i takt med at både allerede grønne og brune sektorer intensiverer arbejdet med at gøre sig mere grønne efter pres fra hele omverdenen på at skabe en mere bæredygtig måde at drive forretning på. Grønne obligationer har vundet indpas samtidig med, at en voksende del af verden arbejder hen imod en måde at operere på, der mindsker kulstofudledningen markant. Krav om bæredygtighed bliver på den måde integreret helt anderledes i kernen af virksomheders forretning i disse år.

Grønne obligationer er et led i arbejdet med at styrke den grønne omstilling, der foregår lokalt og globalt.


Ved at udstede grønne obligationer sender man et stærkt signal til markedet om, at man vil den grønne dagsorden. Det styrker uden tvivl din virksomheds omdømme. Som udsteder har grønne obligationer desuden den fordel, at de tiltrækker en bredere pulje af investorer end normalt, samt at disse investorer hænger ved og gerne vender tilbage.

Lars Mac Key

Chef for Bæredygtige Obligationer, Danske Bank”Ved at udstede grønne obligationer sender man et stærkt signal til markedet om, at man vil den grønne dagsorden. Det styrker uden tvivl din virksomheds omdømme. Som udsteder har grønne obligationer desuden den fordel, at de tiltrækker en bredere pulje af investorer end normalt, samt at disse investorer hænger ved og gerne vender tilbage. Opfordringen til andre, der måske tøver med at kaste sig ud i dette er meget klar i dette survey: Just do it!”, siger Lars Mac key, chef for bæredygtige obligationer i Danske Bank.


En magnet på nye investorer
Grønne obligationer fungerer næsten som en magnet på nye investorer, og det er en fordel for eksempelvis udstedere i Skandinavien, der sælger obligationer i lokale valuta på et marked, hvor den typiske køber er fra samme land som virksomheden/organisationen bag obligationen.

Grønne obligationer er endnu så få, at investorerne er tilbøjelige til at se bort fra hurdler som valuta- og udstedelsesstørrelsen. Det medfører, at der er større international rækkevidde i forhold til investorer ved en grøn obligation sammenlignet med klassiske obligationer.

Grafik: Danske Bank, Data: Green Bond Treasurer Survey

Grønne obligationer synes desuden at være obligationer, som investorerne holder mere fast i end en klassisk obligation. Den stabilitet i markedet er en fordel for investorer.

Koster tid og penge, men fordele er større
Der er særlige udgifter forbundet med at vælge at udstede en grøn obligation i stedet for en klassisk. Det koster tid og penge at få blåstemplet det grønne aspekt i obligationen hos en second party opinion, og der er krav om ekstra rapportering på bagkant af udstedelsen.

Men disse ting bliver til fulde opvejet af fordelene ved at mere engageret investorbase og den interesse, der i sig selv samler sig omkring grønne udstedelser i disse år. 90 pct. af udstederne angiver, at fundingomkostningerne samlet set var identisk med eller lavere end ved en klassisk obligation.

Udstedernes planer fremover
88 pct. af udstederne har planer om at udstede flere grønne obligationer i årene fremover.

Grafik: Danske Bank, Data: Green Bond Treasurer SurveyMere om grønne obligationer i Danske Bank 

  • Danske Bank opererer selv som udsteder af grønne obligationer.
  • I 2020 har Danske Bank været med i udstedelser af grønne obligationer til en værdi af samlet set 30 mia. DKK.
  • Over årene har vi deltaget i 137 udstedelser med en total værdi af 193 mia. DKK.

Hent rapporten 

  • Climate Bonds Initiative er en non-profit organisation der arbejder for at fremme investeringer i økonomier med et minimum af CO2. Danske Bank er partner med CBI og har været med til at sponsorere dette survey.

  • 86 obligationsudstedere, der dækker både Emerging markets og Developed markets-udstedelser og supranationale organisationer, medvirker i surveyet.

  • Data er indsamlet fra maj-november 2019 i en gruppe af udstedere, der samlet set stod bag 686 grønne obligationsudstedelser.
Download rapport