Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank satser på større fleksibilitet for medarbejdere i kølvandet på corona

Erfaringerne fra hjemmearbejde i forbindelse med corona, får nu Danske Bank til intensivere fokus på fleksibilitet for medarbejderne.  Det betyder blandt andet mulighed for selv at tilrettelægge arbejdsdage i samarbejde med den lokale leder samt et tilskud til at opgradere hjemmekontoret. Formålet er at blive en mere attraktiv arbejdsplads og fastholde den gode kundeoplevelse.

Covid-19 vil blive besejret, men nogle af de forandringer, der fulgte i kølvandet, er kommet for at blive. I Danske Bank gælder det blandt andet muligheden for en langt højere grad af fleksibilitet – eksempelvis i form af forbedrede muligheder for at arbejde hjemme. Og netop muligheden for at arbejde mere hjemme er højt prioriteret af bankens medarbejdere.

En stor intern undersøgelse har vist, at 92 procent af medarbejderne ønsker at arbejde hjemme på ugentlig basis - i gennemsnit to dage om ugen - og det er et ønske, som bankens ledelse nu vil opfylde.


Billede: Danske Bank medarbejdere arbejder hjemme under pandemien. 

”Vi synes grundlæggende, at det med at arbejde hjemmefra er blevet enormt godt modtaget af medarbejderne og af vore kunder, der i langt højere grad har mulighed for at møde bankens medarbejdere virtuelt. Det skaber en fleksibilitet, som vi ikke har udnyttet før – og det flugter det vores ambition om at skabe en mere moderne og mere fleksibel måde at arbejde på",  siger Karsten Breum, HR-direktør i Danske Bank i et interview med Politiken og fortsætter:

"Derfor vil vi helt konkret tilbyde vores medarbejdere selv at tilrettelægge deres arbejdsdage og uger. For nogle vil det betyde to hjemmearbejdsdage om ugen, for andre giver det mening at arbejde hjemme tre dage om ugen.”


Når nedlukningen er ovre, så vil vi udnytte de positive erfaringer, som vi har opnået og sikre, at medarbejderne fortsat kan arbejde hjemme og få alle fordelene. Det er dog en helt frivillig ordning. 

Karsten Breum

HR-direktør, Danske Bank Fleksibilitet 

Og erfaringerne med hjemmearbejde er gode. Tidligere på året viste en undersøgelse fra Finansforbundet blandt andet, at hjemmearbejde gav 50 procent færre stressede medarbejdere, og antallet af kunder, der foretrækker onlinemøder, er også steget markant. 

”Vi tror på, at den fleksibilitet, som hjemmearbejdet giver, gør en forskel for medarbejdernes work-life balance. Under nedlukningen har medarbejderne selvfølgelig oplevet udfordringer med blandt andet børnepasning, men når nedlukningen er ovre, så vil vi udnytte de positive erfaringer, som vi har opnået og sikre, at medarbejderne fortsat kan arbejde hjemme og få alle fordelene" siger Karsten Breum og understreger samtidig, at ordningen er frivillig:

"Det er dog en helt frivillig ordning, og er der medarbejdere, der hellere vil sidde hele ugen inde på kontoret, så er det også muligt.” 

Og det initiativ vækker da også glæde hos Finansforbundet:

”Vi kan se i de analyser, vi har lavet hen over coronaperioden, at det i væsentlig grad forøger trivslen blandt de ansatte, når de får mere fleksibilitet og muligheden for at tilrettelæge deres eget arbejde. Så det vil vi gerne have mere af,” siger Finansforbundets formand Kent Petersen til Politiken.


Vi kan se i de analyser, vi har lavet hen over coronaperioden, at det i væsentlig grad forøger trivslen blandt de ansatte, når de får mere fleksibilitet og muligheden for at tilrettelæge deres eget arbejde. 

Kent Petersen

Formand, FinansforbundetTilskud til hjemmekontoret
Men at arbejde hjemme stiller også krav til IT-løsninger og komforten på hjemmekontoret. Derfor yder Danske Bank nu et éngangstilskud til medarbejderne, og samtidig er der blevet lanceret en lang række IT-løsninger med fokus på virtuelt samarbejde.

Engangssummen skal bruges til at forbedre hjemmearbejdspladsen med eksempelvis en ny stol, skrivebord eller noget helt tredje, mens IT-løsninger som Microsoft Teams, Yammer med flere skal gøre det muligt at arbejde hjemmefra og fortsat kunne løse opgaver på lige fod med medarbejderne på kontoret.