Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nyt værktøj skal reducere misforståelser og utilsigtet diskrimination af transpersoner

Mange LGBT+-personer skjuler deres identitet for at undgå diskrimination. Samtidig oplever mange unge usikkerhed og misforståelser i mødet med personer med en anden kønsidentitet. Derfor introducerer Danske Bank nu et dialogværktøj, der skal hjælpe bankens rådgivere i mødet med transpersoner og fremme diversitet og inklusion.

Danske Bank har stort fokus på inklusion – både internt som arbejdsplads og eksternt mod kunder og samfund. Derfor bruger bankens enhed for diversitet og inklusion mange timer hver dag på at hjælpe bankens flere end 21.000 medarbejdere med at skabe en mere inkluderende arbejdsplads.Nu har de netop lagt sidste hånd på en vejledning til kollegerne om, hvordan de får kunder, som er eksempelvis transpersoner, og som ringer ind eller kommer på besøg i banken, til at føle sig inkluderet og frie til at være sig selv.

Mange skjuler identitet af frygt for diskrimination
Cirka halvdelen af alle LGBT+-personer skjuler nemlig deres identitet af frygt for stigma og diskrimination, viser undersøgelser fra den internationalt anerkendte og ledende NGO Stonewall (2017). Samtidig svarer hver fjerde 18-29-årige (24 %) i en ny undersøgelse, som YouGov har lavet for Danske Bank, at de har oplevet at blive usikre på personer med en anden kønsidentitet, hvis de eksempelvis mødte dem på gaden, i offentlig transport eller på biblioteket.

Meget diskrimination sker på grund af uvidenhed og uopmærksomhed – og ikke af ond vilje.

Betina Dam Hansen

Chief Diversity & Inclusion Officer, Danske Bank

”Meget diskrimination sker på grund af uvidenhed og uopmærksomhed – og ikke af ond vilje,” fortæller Betina Dam Hansen, der er leder af Danske Banks enhed for diversitet og inklusion. ”De fleste af os tror, at vi ville være i stand til at se, om folk skiller sig ud, men mange minoritetspersoner skjuler faktisk deres særpræg. Det betyder, at vi i virkeligheden ikke er så hensynsfulde og betænksomme, som vi måske godt kunne tænke os at være,” siger hun og giver et eksempel:

”Vores umiddelbare indtryk af andre mennesker kan nogle gange snyde os. Måske har en kunde et andet CPR-nummer, end man lige havde forventet, og så kommer man til at sige noget, der kan opfattes forkert. Når vi bliver bevidste om den slags, kan vi bedre vise hensyn. Dét minder vi hinanden om året rundt – ikke kun til den årlige Pride-fejring,” forklarer Betina Dam Hansen.

Størst bevidsthed om kønsidentitet blandt de unge
YouGovs nye undersøgelse viser desuden, at bevidstheden om forskellige kønsidentiteter generelt er størst blandt de unge danskere.

For eksempel svarer næsten seks gange flere af de 18-29-årige end dem på 60+, at de har oplevet at blive misforstået og få deres adfærd opfattet som stødende af transpersoner, selvom intentionen var at opføre sig respektfuldt. Sammenligner man de unge med de 50-59-årige, er andelen mere end dobbelt så stor.

Vores undersøgelse af usikkerhed om personer med anden kønsidentitet

Har du oplevet at blive usikker på personer med en anden kønsidentitet (eksempelvis transpersoner), når du møder dem fx på gaden, i offentlig transport eller på biblioteket?

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Danske Bank. Der er i alt gennemført 1.002 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år i perioden 9.-11. august 2021.
Har du været i en situation, hvor din intention var at opføre dig respektfuldt over for personer, der har en anden kønsidentitet end du har, men hvor du blev misforstået og din adfærd blev opfattet som værende stødende eller disrespektfuld?

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Danske Bank. Der er i alt gennemført 1.002 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år i perioden 9.-11. august 2021.
Kan du blive usikker i mødet med en transperson, fordi du bliver bange for at komme til at sige noget, der kan virke stødende?

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Danske Bank. Der er i alt gennemført 1.002 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år i perioden 9.-11. august 2021.
Har du fra din nuværende eller seneste arbejdsplads modtaget instruktion, kursus eller anden form for undervisning i, hvordan du er respektfuld overfor transpersoner?

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Danske Bank. Der er i alt gennemført 1.002 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år i perioden 9.-11. august 2021.


Værdifuldt for kunderådgivere

Camilla Larsen, der er servicerådgiver i Daily Banking i Danske Bank, tager godt imod initiativet. Hun genkender dilemmaerne og ser mange fordele ved en større forståelse for forskellige kunder:

”Som kunderådgiver skal man kunne håndtere mange forskellige situationer, når folk ringer ind. Vi ved, hvor enormt vigtigt det er for kunden, hvordan vi møder dem, og derfor er en guide som denne virkelig anvendelig, så jeg ved, hvordan jeg eksempelvis skal tiltale folk, udvise hensyn og bedst muligt møde dem, dér hvor de er. Det er ikke noget, vi oplever hver dag, men når vi så gør, er det bare rigtig vigtigt at give dem den bedst mulige oplevelse,” siger hun.

Blot ét skridt på vejen mod et mere inkluderende samfund
Danske Bank er blandt de første danske virksomheder, der introducerer inklusionsfremmende læringsmidler for personalet. I undersøgelsen fra YouGov svarer kun 4 % af de adspurgte, at de har oplevet at få tilbudt instrukser, kurser eller lignende på området fra deres arbejdsgiver, mens 17 % synes, at virksomheder bør tilbyde det.

Men Betina Dam Hansen understreger, at banken stadig har meget at gøre.

”Danske Bank bør afspejle de samfund, vi er en del af, og vi fokuserer konstant på at forbedre den måde, vi arbejder med inklusion på. Derfor er vi glade for denne guide til vores dygtige rådgivere med kunder, der er transpersoner. Men vi skal være endnu mere ambitiøse og ydmyge, og vi arbejder strategisk og målrettet på hele tiden at blive mere inkluderende,” siger hun og nævner eksempler som uddannelse af alle medarbejdere, unisex-toiletter, inkluderende sprog i jobannoncer, dedikerede debatrum på de digitale kommunikationskanaler samt dedikerede ledere og initiativer lokalt.

Om dialogværktøjet

Dialogværktøjet for Danske Banks rådgivere indeholder information om, hvad det vil sige at være transperson og/eller ikke-binær. Det kan bruges som forberedelse af kundemøder og kan hurtigt læses igennem. 

Det indeholder eksempelvis oplysninger om, hvordan man kan udvise inkluderende adfærd i en kunderelation, herunder en ordbog og information om kønsidentitet og kønsudtryk, så rådgiverne kan give bedre kundeoplevelser gennem øget bevidsthed om kunder med særlige livssituationer.