Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udfaser kulselskaber

Danske Bank vil udfase selskaber fra sine investeringsfonde og udlånsporteføljer, som producerer kulkraft. Udfasningen er i tråd med internationale anbefalinger og er en del af en række stramninger målrettet fossile brændstofindustrier.Finanssektoren spiller en vigtig rolle i at støtte den grønne omstilling af vores økonomi, og Danske Bank ønsker at være en ansvarlig spiller i overgangen til mere klimavenlige energikilder.

Danske Bank udfaser derfor energiselskaber fra sine investeringsfonde og långivningsporteføljer, der anvender kul og tørv til energiproduktion.
Tidslinjen for udfasningen vil være i tråd med FN’s Klimapanels anbefalinger om, at kulkraft senest skal være udfaset i 2030 i EU og OECD-landene samt i 2040 i resten af verden.

"Kul og tørv er særligt skadelige måder at producere energi på, og vi anerkender, at det haster med at få erstattet og standset minedrift og forbrænding af disse brændstoffer. Vi vil derfor udfase og begrænse finansiering til selskaber, der anvender kul og tørv til at producere energi", siger Samu Slotte, Global Chef for bæredygtig finansiering i Danske Bank.

Som et første skridt på vejen mod en fuld udfasning vil Danske Bank afholde sig fra at levere finansielle ydelser til eller investere i selskaber, hvor mere end 5 procent af deres indtjening kommer fra termisk kuludvinding, kulkraft eller tørvfyret energiproduktion, medmindre selskaberne har en troværdig transitionsplan, der kan få dem under bankens grænseværdi.

Samu Slotte understreger, at andelen af kulselskaber i bankens udlånsportefølje er forholdsvis lav. Det skyldes, at en stor del af bankens udlån er til nordiske kunder, der, som følge af de nordiske landes klimapolitikker, allerede har udfaset kul eller er i gang med det.

Når vi rykker væk fra den CO2-tunge energiproduktion, hjælper det verden med at accelerere klimaindsatsen samtidig med, at vi får skabt en mere robust bank.

Samu Slotte

Global chef for Bæredygtig finansiering, Danske BankStyrket position over for fossile brændstoffer
Udfasningen af kul og tørv er en del af vores Position Statement over for fossile brændstoffer.

"Når vi rykker væk fra den CO2-tunge energiproduktion, hjælper det verden med at accelerere klimaindsatsen samtidig med, at vi får skabt en mere robust bank. Det skyldes, at vi reducerer andelen af aktiver, som potentielt kan blive genstand for væsentlige værdikorrektioner som følge af ændringer i politik og efterspørgsel i overgangen til en mere CO2-effektiv økonomi," forklarer Samu Slotte.

Udover udfasning af kul og tørv omfatter bankens Position Statement også lavere grænseværdier for olie- og gasindustrien.

Danske Bank vil således afholde sig fra at levere finansielle ydelser til selskaber, der genererer mere end 5 procent af deres indtjening fra efterforskning og produktion af olie og gas i miljøfølsomme områder som ultra-dybt vand og Arktis. Den samme grænseværdi gør sig gældende for tjæresand og skiferudvinding, som kan have negative konsekvenser for lokalområderne.

”Vi anerkender, at olie og gasindustrien fortsat vil spille en væsentlig rolle i det globale energimix fremadrettet. Samtidig støtter vi en ansvarlig overgang til lav-emissionsøkonomien. Vi vil derfor ikke tilbyde finansielle ydelser til efterforsknings- og produktionsselskaber i olie- og gasindustrien, som ikke har en troværdig transitionsplan i tråd med Parisaftalen inden 2023. Det er selvfølgelig blot ét skridt i rigtige retning, og vi vil derfor løbende kigge på vores positioner,” udtaler Samu Slotte.