Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Globalt udsyn og nye måder at arbejde på skal vinde kampen om IT-talenterne

En ny prognose fra Finansektorens Arbejdsgiverforening forudser, at sektoren vil mangle IT-talenter i 2025. I Danske Bank tager vi kampen op - rustet med nye fleksible måder at arbejde på, en attraktiv kultur og geografisk spredning i, hvor vi kigger efter talent.

Fremtidens vindere i finansverdenen skal kunne levere det ypperste inden for kundevenlige digitale løsninger - ellers løber konkurrenterne med kunderne. Til at vinde kapløbet er der behov for IT-talenter, der kan tænke nyt i den digitale udvikling:

”Vi genkender fra prognosen, at der er rift om IT-talenterne – det er vilkår for alle industrier, som gennemgår en digital transformation”, siger Jan Sten Olsen, Chief Technology Officer i Danske Bank. Han peger på flere muligheder, når det handler om at tiltrække det nødvendige talent: Måden at arbejde på, kultur og globalt udsyn.     
Nye måder at arbejde på 

For nylig skiftede 5.000 primært IT-medarbejdere og forretningsudviklere i banken til en ny måde at arbejde på, der betyder mindre hierarki og bureaukrati samt større fleksibilitet i medarbejdernes daglige arbejde.

Medarbejderne vil fremover være organiseret i tværfaglige agile teams med de nødvendige kompetencer til at håndtere udviklingsprocessen fra start til slut og med handlefrihed til at bestemme, hvordan vi udvikler de bedste løsninger til vores kunder.

Derudover har erfaringerne fra hjemmearbejde i forbindelse med corona fået banken til at intensivere fokus på fleksibilitet for medarbejderne i forhold til hjemmearbejde. 

Fremover er det muligt selv at tilrettelægge arbejdsdage i samarbejde med den lokale leder, og banken har fornylig lanceret et tilskud til at opgradere hjemmekontoret.


Jeg hylder diversitet på både den ene og den anden måde. Det giver et bedre spændingsfelt, og det udvikler både den enkelte medarbejder og vores produkter.

Jan Sten Olsen

Chief Technology Officer, Danske BankMangfoldighed
Et andet led i processen mod at fastholde positionen som attraktiv arbejdsplads er et større fokus på at skabe mangfoldighed blandt medarbejderne, både hvad angår kulturel baggrund, kønsmæssig spredning og seksuel orientering. Det er blandt andet en af grundene til, at banken både har IT-udviklingcentre i København, Århus, Bangalore og Vilnius:

“Det gør noget godt for vores medarbejderstab. Jeg hylder diversitet på både den ene og den anden måde, og her forener vi forskellige kulturer. Det binder mine medarbejdere sammen, at de har den samme uddannelse, men har forskellige tilgange til, hvordan man bruger digitale kompetencer. Det giver et bedre spændingsfelt, og det udvikler både den enkelte medarbejder og vores produkter”, siger Jan Sten Olsen.