Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank gennemfører omfattende undersøgelse for at styrke inklusion

Efter #metoo gennemfører de fleste virksomheder medarbejderundersøgelser om chikane og diskrimination, men få har gennemført så stor en undersøgelse, som Danske Bank netop har gjort. Resultaterne skal bruges som afsæt til at blive en endnu bedre arbejdsplads. 
Som et led i arbejdet med at skabe et inkluderende arbejdsmiljø præget af høj medarbejdertilfredshed har banken i samarbejde med Ennova, der er en af de markedsledende leverandører i blandt andet medarbejderundersøgelser, gennemført en gennemgribende undersøgelse blandt koncernens 22.000 medarbejdere på tværs af alle markeder i foråret 2022.  
 
“I stedet for at have en overordnet fornemmelse af, om der sker chikane og diskrimination i Danske Bank, ville vi lave en grundig og konkret undersøgelse på området. Det er den første af sin slags i banken, og jeg vil tro, der er meget få - hvis nogen - så omfattende undersøgelser her i landet,” siger Karsten Breum, HR-direktør i Danske Bank. 
 
13.000 ud af koncernens 22.000 medarbejdere har valgt at svare på spørgsmålene i undersøgelsen – herunder spørgsmål om, hvorvidt de inden for de sidste 12 måneder har oplevet diskrimination, chikane og mobning.  
 
2,7 procent svarer, at de har oplevet mobning, diskrimination eller chikane og 0,7 procent, at de har oplevet sexchikane.  

Resultaterne viser også, at kun 30 procent af oplevelserne rapporteres.     


Jeg vil tro, der er meget få - hvis nogen - så omfattende undersøgelser her i landet.

Karsten Breum

HR-direktør, Danske BankÉt tilfælde er et for mange 
Selvom resultaterne er på niveau med tallene i mindre omfattende undersøgelser fra den finansielle sektor og lavere end i andre industrier, så kræver resultaterne stadig en intensiveret forebyggelsesindsats:   

”Selvom undersøgelsen viser, at medarbejderne i vores organisation samlet set oplever relativt færre hændelser end andre, så er ét tilfælde ét for mange”, siger HR-direktør Karsten Breum. 

Han fremhæver to ting, vi skal reagere på:  
 
”Nogle grupper er mere udsatte end andre, det gælder eksempelvis - men ikke kun - kvinder. Det er særligt tydeligt de steder, hvor de er i mindretal. Herudover skal vi generelt have forbedret medarbejderes oplevelse af at have et sted at gå hen, hvis de oplever diskrimination eller chikane”. 

 

Om undersøgelsen


  • Foretaget af Ennova

  • Sendt til alle koncernens 22.000 medarbejdere

  • 13.000 medarbejdere har svaret

  • Op til 70 spørgsmål 


Initiativer til forebyggelse   
En del af bankens forebyggelsesindsats er et obligatorisk kursus om chikane og diskrimination målrettet alle medarbejdere. 

Ledere og medarbejdere får desuden et nyt dialogværktøj, så de kan starte snakken med deres team om, hvordan diskrimination og chikane kan se ud, og hvor vores grænser går, og samtidig styrker banken nu kommunikationen om, hvordan og hvor hændelser kan rapporteres. 

Tidligere undersøgelser 
Det er ikke første gang, at banken spørger sine medarbejdere til deres oplevelse af diskrimination og chikane. Siden 2018 har der været et fast spørgsmål i bankens halvårlige trivselsundersøgelser, hvor medarbejderne er blevet spurgt til mobning og chikane. 
 
I de undersøgelser har mindre end 1 procent af medarbejderne angivet at have oplevet diskrimination eller chikane, som der ikke er blevet taget hånd om.  


Et tilfælde er et for mange. 

Karsten Breum

 
Den nye undersøgelse er imidlertid betydeligt mere detaljeret. 

Medarbejderne har fået op mod 70 spørgsmål, afhængigt af hvad de har svaret undervejs i undersøgelsen, og der er givet et hav af eksempler på mulig chikane og diskrimination – fra sjofle jokes over ubehagelige beskeder til regulære overgreb – ligesom medarbejderne også har kunne svare detaljeret på, hvornår de har haft oplevelserne, og om de har set andre blive udsat for chikane eller diskrimination. I undersøgelsen bliver medarbejderne også spurgt til, om de ser sig selv som en del af en minoritet.  
 
”Vi har en nultolerance over for chikane og diskrimination, som ikke kan gradbøjes, og det skal vores undersøgelser afspejle. Idet vi ønsker at være inkluderende for alle, skal vi huske at spørge mindretallene, om de føler sig inkluderet, og passe på med at konkludere på flertallets ord alene. Derfor betyder nuancerne meget for os”, siger Karsten Breum.