Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nyt netværk vil fremme lige muligheder for alle i Danske Bank

En intern undersøgelse i Danske Bank fra 2021 viser, at et stort flertal mener, at banken er en inkluderende arbejdsplads. Men der er stadig masser at tage fat på for at sikre lige muligheder for alle. Fire kvinder i Markets & Transaction Banking har stiftet et nyt netværk, der vil tilbyde støtte, råd og inspiration.

Kvinderne bag netværket ’Women in Markets & Transactions Banking’ vil skabe et forum for sparring og vidensdeling med plads til at diskutere komplekse dilemmaer på arbejdspladsen, især i relation til køn. Hensigten er at styrke diversitet og inklusion som en del af Danske Banks kultur for både at fastholde og tiltrække talenter til banken: 

”For at skabe succesfuld forandring skal diversitet og inklusion forankres i vores kultur og være en integreret del af vores beslutningsprocesser. Vi er nødt til at tale meget mere om, hvor der er plads til forbedring. Med netværket vil vi søge inspiration internt men også uden for Danske Banks mure for at hjælpe med at løfte barren,” siger Neha Singh, der arbejder som Product Owner i banken.

Sammen med Divya Raj Malemane, Chief Software Engineer, Natasha Rajovic, Head of Product and Strategic Pricing Projects, Pricing & Capital CoE og Sofia Gillian Kette, Senior consultant, har Neha Singh taget initiativ til at etablere netværket.  

Vi er nødt til at tale meget mere om, hvor der er plads til forbedring. 

Neha Singh

Product Owner og en af initiativtagerne til det nye netværk, Danske Bank 


Kvinder og arbejdskultur
Netværket har fornyelig afholdt en paneldebat under temaet ' Kvinder og arbejdskultur'. Her delte fire seniorledere ud af deres møde med og håndtering af kønsbias på arbejdspladsen:

• Berit Behring, Head of large Corporates & Institutions
• Anne-Mette Momsen Fredslund, Head of Treasury Portfolio Management 
• Kirsty Louise Tones, Senior Vice President of Markets Front Office
• Lass Højlund, Global Head of FX Trading & Treasury Sales

Hør nogle af deres tanker: 

5fffd402-00090258-a6c44b10
Diversitet og inklusion i Danske Bank
Arbejdet med diversitet og inklusion er en central del af bankens plan om at blive en Bedre Bank, og vores mål er at opnå en kvinde/mand kønsbalance på 35/65 procent for højere lederstillinger i 2023.

Målet er forankret hos bankens øverste ledelse, og samtidig spirrer der flere og flere medarbejderdrevne initiativer frem i banken - for eksempel Women in Markets & Transaction Banking, der fokuserer på køn. Derudover findes der Regnbuenetværk i flere af bankens markeder, der er drevet af frivillige, som støtter LGBTQ+ agendaen.

Den samlede indsats betyder blandt andet, at vi i dag har en kvinde/mand kønsbalance på 32/68 procent for højere lederstillinger. Banken har altså stadig et stykke arbejde foran sig. 


Udvalgte initiativer inden for diversitet & inklusion

                I vores bæredygtighedsrapport kan du læse om vores tilgang til og resultater inden for bl.a. diversitet & inklusion. 

Instruks til støtte af transpersoner


Læs mere

Scanning af jobopslag for bias


Læs mere

Lige barselret til regnbuefamilier


Læs mere

Internt råd, der skaber retning


Læs mere

Partnerskab med Stonewall


Læs mere