Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ny rapport stiller skarpt på bankernes rolle og kernefunktioner


Banker spiller en vigtig rolle for vækst og udvikling og kan også spille en afgørende rolle i den grønne omstilling, konkluderer ny rapport om bankernes rolle i samfundet.

Banker spiller en vigtig rolle for vækst og udvikling og for større økonomiske omstillinger af samfundet, men ikke desto mindre er bankernes rolle uhåndgribelig for mange. 

Sådan lyder den analyse, der for tre år siden motiverede Danske Bank til at indlede et tre-årigt samarbejde med Kraka Advisory for at belyse bankernes forskellige funktioner og deres rolle. 

”Som Danmarks største bank har vi et stort ansvar, både i kraft af vores størrelse og den rolle vi spiller for vores kunder og i samfundsøkonomien, og derfor har vi også en vigtig og naturlig rolle i at bidrage til at løse mange af de store udfordringer vores samfund står over for,” fortæller adm. direktør Carsten Egeriis. 

”I det daglige er det nok de færreste, som egentlig helt ved hvor mange dele af samfundsudviklingen, vi som bank er i berøring med. Derfor indledte vi for tre år siden et samarbejde med Kraka Advisory for at belyse den rolle, vi spiller, og for at skabe et godt grundlag for diskussioner om sektorens rolle og bidrag i dag og i fremtiden.”

Som Danmarks største bank har vi et stort ansvar, både i kraft af vores størrelse og den rolle vi spiller for vores kunder og i samfundsøkonomien.

Carsten Egeriis

Administrerende direktør, Danske BankBanker bidrager til økonomiske omstillinger i samfundet
Samarbejdet mellem Danske Bank og Kraka Advisory, der har resulteret i en række delrapporter og en afsluttende hovedrapport, der netop er offentliggjort, har haft til formål at afdække, på hvilke måder den finansielle sektor bidrager til vækst, værdiskabelse og velstand i samfundet, og hvilken rolle sektoren spiller i omstillingen mod en grønnere og mere digital økonomi. 

Det udfoldes gennem en beskrivelse af bankernes historiske rolle, deres aktuelle funktioner og fremtidige opgaver og ansvar. 

Rapporten beskriver, hvordan danske banker har spillet en vigtig rolle i forbindelse med store økonomiske omstillinger i samfundet, blandt andet da Danmark omstillede sig fra en landbrugsøkonomi til en moderne industrination, og hvor bankerne skaffede kapital til investeringer i de maskiner og fabriksanlæg, som en ny tid krævede. Digitalisering og grøn omstilling
Tilsvarende har danske banker bidraget til, at Danmark i dag er én af verdens mest digitale økonomier, dels ved at automatisere og digitalisere egne processer og systemer allerede i 1960’erne, og dels ved løbende at bidrage til løsninger, der har øget både tryghed og sikkerhed ved digitale betalinger, som for eksempel NemID og senest MitID. 

Rapporten konkluderer, at digitale betalingsløsninger har givet samfundsmæssige besparelser på 8 mia. kr. alene fra 2009 til 2016. 

Rapporten beskriver også, hvor den grønne omstilling alene i Danmark vil kræve investeringer på omkring 3.200 mia. kr. i såkaldte energikonverterende teknologier, og at bankers kreditvurderingskompetencer vil være afgørende, dels i forhold til at rejse den nødvendige kapital men i lige så høj grad i forhold til at sikre, at kapital kanaliseres mod projekter, der ikke kun er grønne, men som også er kommercielt bæredygtige.  

Mere om den finansielle sektors rolle i samfundet

Hør tidligere overvismand, Michael Svarer forklare selve bankgerningen, hent rapporten, eller læs mere om den finansielle sektors rolle i samfundet.

Hent rapport  

Læs mere

7f726306-efe7-478a-8b87-341f3158e0d6