Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank kortlægger potentielle aftryk på naturen og biodiversiteten

En analyse af data for bankens udlåns- og investeringsporteføljer giver et billede af de faktorer, brancher og sektorer, som potentielt har et negativ aftryk på naturen og biodiversiteten. Resultatet danner grundlag for den fremtidige dialog med kunderne og de virksomheder, som banken investerer i.

Naturen og biodiversiteten er under pres, og det udgør en væsentlig risiko for både den globale økonomi og samfundet*. For at beskytte både mennesker og planeten samt den globale økonomi er det derfor nødvendigt at skride til handling for at genoprette naturen.

I Danske Bank ønsker vi gennem en aktiv dialog med de virksomheder, som vi har udlån til og investerer i, at være en katalysator for forandring.
Derfor har vi gennemgået vores udlåns- og investeringsporteføljer med henblik på at identificere de brancher og sektorer, der potentielt har størst negativt aftryk på naturen og biodiversiteten.

”Vores gennemgang giver os en forståelse af, hvilke aftryk den enkelte branche eller sektor har på naturen og biodiversiteten. Og med den indsigt kan vi tage en dialog med kunder og virksomheder, som vi investerer i, i de brancher og sektorer, hvor aftrykket er størst, og hjælpe dem med at forstå både deres potentielle aftryk på naturen og de potentielle finansielle risici,” udtaler Kristin Parello-Plesner, Head of Group Sustainability i Danske Bank.

Se hende fortælle mere i videoen her:  Vi går i dialog med virksomhederne i de tre sektorer i vores udlånsportefølje, som har det største aftryk 
Vores gennemgang har afdækket de tre sektorer i vores udlånsportefølje, som har det potentielt største negative aftryk på naturen og biodiversiteten: 1) landbrug (herunder levnedsmiddelprodukter og fiskeri), 2) skovbrug, træmasse og papir og 3) shipping. Inden udgangen af 2024 vil vi have påbegyndt dialogen om natur- og biodiversitetsindikatorer med vores kunder i disse brancher og sektorer. De konkrete indikatorer vil være specifikke og relevante for den pågældende sektor, som den enkelte virksomhed tilhører. 

I vores Business Customers-forretningsenhed vil vi gå i dialog med mere end 300+ kunder i landbrugssektoren, som tilsammen dækker mere end en tredjedel af vores udlånseksponering.

I vores Large Corporations & Institutions-forretningsenhed vil vi samlet gå i dialog med mere end 50+ kunder med aktiviteter inden for levnedsmiddelprodukter og fiskeri, skovbrug, træmasse og papir samt shipping, hvilket for den enkelte branche eller sektor omfatter mindst to tredjedele af vores udlånseksponering. 

Vi vil gennem dialog gøre vores kunder opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at de opnår en bedre forståelse af deres aftryk på naturen og hvilke risici, det medfører. Det hjælper os desuden med bedre at forstå vores forretningsmæssige aftryk samt afhængigheder i forhold til natur og biodiversitet. Både virksomhederne og vi selv tager nu de første skridt i retning mod at kunne håndtere vores aftryk på naturen og vores afhængigheder i forhold til den, og formålet er, at vi sammen beskytter naturen.


Dialog med virksomheder i de sektorer i vores udlånsportefølje, som har det største aftryk 
Landbrug

(herunder levnedsmiddelprodukter og fiskeri)


Skovbrug, træmasse og papirShippingVi går i dialog med 30 selskaber i vores investeringsportefølje
Vores analyse viser, at 60 pct. af den kapital, vi har under forvaltning, potentielt kan have et stort negativt aftryk på naturen og biodiversiteten via aktiviteterne i de virksomheder, vi investerer i. Desuden er næsten 30 pct. af de virksomheder, vi investerer i, potentielt meget afhængige af naturen og økosystemerne.

Danske Bank har derfor sammen med Danica Pension forpligtet sig til inden udgangen af 2025 at gå i dialog med 30 store, globale virksomheder, som vi investerer i, og som alle har et væsentligt aftryk på naturen og biodiversiteten.

Vi ønsker at opnå en bedre forståelse af, hvilket aftryk de virksomheder, vi investerer i, har på naturen og deres afhængigheder i forhold til den samt de potentielle afledte risici. Gennem dialog kan vi gøre virksomhederne opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at de i tilstrækkeligt omfang håndterer deres aftryk på naturen og de forbundne risici, og det kan til gengæld hjælpe os med at håndtere nogle af disse risici og bidrage til at beskytte værdien af vores kunders investeringer.

For at opnå dette har vi startet en målrettet indsats omkring aktivt ejerskab, hvor vi vil gå i dialog med 30 store, globale virksomheder i brancher og sektorer, der har et stort aftryk på naturen, så som energifremstilling, fødevareproduktion og transport.

I takt med at vi får bedre rammer, data og viden vil vi derfor fortsat arbejde på at forbedre vores forståelse af aftrykket på og vores afhængigheder i forhold til naturen, og vi vil leve op til de forpligtelser, vi har påtaget os i vores bestræbelser på at tage vores del af ansvaret og bidrage til at genoprette naturen og biodiversiteten og således skabe en mere bæredygtig fremtid.

Kristin Parello-Plesner

Bæredygtighedschef, Danske Bank


Første skridt på en lang rejse
Natur- og klimakriserne er indbyrdes forbundne, og de udgør en trussel mod samfund og menneskers levebrød, da de begge skaber store udfordringer for menneskets evne til at opretholde eller opnå en tilstrækkelig høj levestandard.

Vi har allerede udarbejdet en ambitiøs klimaplan, der beskriver vores vej mod klimaneutralitet og mod at sikre, at vores udlåns- og investeringsaktiviteter bidrager til at holde den globale temperaturstigning på 1,5 grader. Vi har et tilsvarende højt ambitionsniveau i forhold til natur og biodiversitet.

Vi har begyndt vores rejse mod at leve op til de forpligtelser, vi har påtaget os vedrørende natur og biodiversitet:


”Vi ved dog godt, at vi kun har taget de første skridt, og at der stadig er meget arbejde foran os i forhold til at beskytte og genoprette vores økosystemer. I takt med at vi får bedre rammer, data og viden vil vi derfor fortsat arbejde på at forbedre vores forståelse af aftrykket på og vores afhængigheder i forhold til naturen, og vi vil leve op til de forpligtelser, vi har påtaget os i vores bestræbelser på at tage vores del af ansvaret og bidrage til at genoprette naturen og biodiversiteten og således skabe en mere bæredygtig fremtid,” siger Kristin Parello-Plesner.

* I perioden fra 1970 til 2018 er i gennemsnit næsten 70 pct. af de globalt overvågede bestande af vilde dyr gået tabt (WWF, 2022). Desuden anslås det, at mere end 50 pct. af den globale økonomi er truet på grund af sin afhængighed af naturen og biodiversiteten (World Economic Forum, 2020).Og netop tabet af biodiversitet og økosystemernes sammenbrud er rangeret som en af de fem største globale risici i World Economic Forum’s 2023 Global Risks Report