Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank indfører strengere krav til investeringer i fossile selskaber

Danske Bank indfører en ny politik for kapitalforvaltningen i Asset Management og Danica Pension. Den nye politik indeholder skærpede krav til fossile selskaber, der skal sikre, at selskaberne har omstillingsplaner, der lever op til Paris-aftalen.
80 procent af verdens energiforsyning kommer stadig fra fossile brændsler, og det Internationale Energiagentur (IEA) vurderer, at de fossile brændsler fortsat vil være en del af den globale energiforsyning og økonomi frem mod 2050, mens den gradvise omstilling til bæredygtig energi sker.

En gradvis udfasning af fossile brændsler er samtidig af afgørende betydning, hvis målet i Paris-aftalen om at begrænse den globale opvarmning til højst 1,5 grader skal nås.  
  
Danske Bank støtter Parisaftalen og deler IEA’s betragtninger. Vi vil stadig være investeret i fossile selskaber, og dermed afspejle den globale økonomi og energiforsyning, men vi vil udfase vores fossile investeringer over tid og arbejde på at støtte omstillingen til bæredygtig energi og en gradvis udfasning af fossile brændsler fra den globale økonomi. 

Med vores nye politik indfører vi strengere krav for at afgøre, hvilke selskaber vi investerer i.

Erik Eliasson

Chef for Ansvarlige investeringer, Danske BankBetydelige reduktioner i investeringer i fossile brændstoffer siden 2020 
Siden 2020 er Danske Banks samlede forvaltede kapital i fossile selskaber reduceret med ca. 30 procent, og i dag udgør sådanne investeringer mindre end 3 procent af vores samlede investeringer i vores kapitalforvaltning. Det er mindre end halvdelen af det internationale MSCI World-aktieindeks, hvor fossile selskaber tegner sig for 7,5 procent.
 
For yderligere at skærpe vores krav til fossile selskaber introducerer vi en ny tilgang til at vurdere selskaberne i en række af vores investeringsstrategier. 

De fossile selskaber vil fremover skulle leve op til et flere krav, før vi kan investere i dem på vegne af vores kunder.

For at afgøre om de fossile selskaber kan omfattes i de omfattede investeringsstrategier, vil selskaberne fremover blive vurderet i en model, der er skabt på baggrund af data og metode fra Transition Pathway Initiative (TPI) og videnskabeligt baserede data fra andre datakilder. Selskabernes samlede datascore giver os et faktabaseret grundlag, som er med til at afgøre, om et selskab kan vurderes til at have en realistisk plan for en omstilling væk fra fossile brændsler, der lever op til målene i Paris-aftalen. Det er afgørende for, at vi kan investere i virksomheden på vegne af vores kunder. 
 
Danske Bank har allerede indført strenge restriktioner for fossile brændsler i ca. 15 procent af vores samlede kapital under forvaltning. Den nye metode vil dække yderligere 70 procent af kapital under forvaltning, hvilket betyder, at ca. 85 procent af alt forvaltet kapital vil være underlagt strenge kriterier for vurdering fossile brændsler.  

Ved at anvende den nye model og begrænse investeringerne til virksomheder, der har bæredygtige omstillingsplaner, vil antallet af fossile selskaber i vores investeringsunivers blive reduceret væsentligt fra næsten 1900 til ca. 170. 
 


Politikken gælder for hele Danske Bank-koncernen 
 Den nye tilgang til vurdering af de fossile selskaber vil gælde for hele Danske Bank-koncernen, herunder danske Invest og Danica Pension. 
 
"Med vores nye politik indfører vi strengere krav for at afgøre, hvilke selskaber vi investerer i. I vores investeringsstrategier reducerer vi antallet af selskaber, der er involveret i fossile brændsler fra omkring 1.900 til 170. Det betyder, at de omfattede investeringsstrategier kun investerer i de selskaber, der har planer om at omstille sig i overensstemmelse med Parisaftalens mål," siger Erik Eliasson, chef for Responsible Investment i Danske Bank. 
 
Politikken indføres i faser over de kommende år, og de omfattede investeringsstrategier i første fase findes i Danmark, Sverige, Finland og Luxembourg samt i Danica Balance fonde. 
 
Vores opdaterede politik og strengere krav til de fossile selskaber er udtrykt i vores Position Statement on Fossil Fuels og er i overensstemmelse med vores bæredygtighedsstrategi og vores Climate Action Progress Plan, som dækker hele Danske Bank-koncernen.   

 

Hvordan vurderer vi de fossile selskaber

Den model vi nu benytter indeholder 2 parametre: Den første er virksomhedens udledning af drivhusgasser, og den anden er virksomhedens ledelse, herunder hvor godt virksomheden håndterer sine drivhusgasemissioner samt risici og muligheder ved omstilling.  Foruden de to parametre vurderer vi, om selskabets omstillingsplan er afstemt med målene i Parisaftalen.  
 
Vi placerer selskaberne i en af fire kategorier i overensstemmelse med Net Zero Investment Framework (NZIF).

  • Et selskab placeres i kategorien "Aligned", hvis det allerede er på vej til klimaneutralitet.
  • Et selskab placeres i kategorien "Aligning", hvis det gør fremskridt mod at slå ind på vejen mod klimaneutralitet - i de tilfælde vil vi som investorer udøve aktivt ejerskab og overvåge selskabets omstilling nøje.
  • Hvis virksomhedens omstillingsplaner ikke er tilstrækkelige eller ikke-eksisterende, placeres de i henholdsvis kategorien "Comitted" eller "Not -aligned".​

Assessment

Action

Aligned
​to net-zero pathway

Progress continuously monitored

Aligning
towards net-zero pathway
Subject to time-bound engagement
Committed
towards net-zero pathway
 Excluded
Not aligned
/not transitioning to net zero
 Excluded