Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Regnskab 1. kvartal 2007

Pressemeddelelse: Resultat på 3.822 mio. kr. efter skat i første kvartal 2007

Danske Bank har offentliggjort kvartalsrapport for første kvartal. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens overskud efter skat steg 22 pct. og udgjorde 3.822 mio. kr. i første kvartal 2007 mod 3.131 mio. kr. i samme periode 2006, hvilket er bedre end forventet.

Danske Bank koncernens køb af Sampo Bank koncernen blev godkendt 30. januar 2007 og effektueret 1. februar 2007. Sampo Bank koncernen konsolideres i Danske Banks regnskab fra denne dato. I forhold til proforma tal for første kvartal 2006 ser udviklingen således ud:

  • Koncernens resultat efter skat steg 10 pct. fra 3.472 mio. kr.
  • Indtægterne steg 8 pct. til 10.983 mio. kr. Fremgangen kunne tilskrives en god udvikling i samtlige bankaktiviteter.
  • Omkostningsprocenten var uændret 53,4.
  • Tab på udlån udgjorde et positivt resultat på 178 mio. kr. mod et positivt resultat på 128 mio. kr. i første kvartal 2006. Det skyldtes blandt andet indtægtsførsel af tidligere nedskrivninger.
  • Vækst i udlån på 14 pct. De udenlandske enheder udgjorde 67 pct. af den samlede udlånsvækst i bankaktiviteterne.
  • Integrationen af Sampo Bank følger tidsplanen.
  • Koncernen fastholder indtjeningsforventningen for 2007.
  • Årets resultat før tab på udlån forventes at blive nogenlunde på niveau med opdaterede proformatal for 2006.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Første kvartal har været præget af en høj udlånsvækst. Vi har haft tocifret vækst i udlånet på næsten alle markeder. På de udenlandske markeder har vores kunder optaget lån for 97 mia. kr. mere end i samme periode sidste år. Det afspejler, at det går godt for økonomien i de lande, hvor Danske Bank er aktiv, og at koncernen er aktiv på stadig flere markeder. En markant begivenhed i første kvartal har været overtagelsen af Sampo Bank koncernen, og vi er nu i fuld gang med integrationen, der kører planmæssigt."

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Bankdirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 45 14 07 07
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Et interaktivt regnskab er tilgængeligt på www.danskebank.com/regnskab