Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsregnskab 2006

Pressemeddelelse: Årets resultat i Danske Bank: 13.545 mio. kr. efter skat

Danske Bank har i dag offentliggjort årsregnskabet for 2006. Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport er tilgængelig på www.danskebank.dk/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

  • Danske Bank koncernens resultat efter skat blev bedre end forventet ved offentliggørelsen af resultatet for de første tre kvartaler af 2006 og udgjorde 13.545 mio. kr. mod 12.685 mio. kr. i 2005. Det er det bedste årsresultat i koncernens historie.
  • Indtægterne steg 8 pct. til 37.486 mio. kr. som følge af stor efterspørgsel efter koncernens produkter.
  • Omkostningsprocenten blev forbedret fra 52,4 i 2005 til 52,0.
  • Tab på udlån viste et positivt resultat på 496 mio. kr. mod 1.096 mio. kr. i 2005.
  • Koncernens bankudlån steg 23 pct. til 760 mia. kr. Koncernens bankudlån til privatkunder er siden ultimo 2005 steget med 16 pct., mens udlån til erhvervskunder er steget med 26 pct.
  • Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 7,75 kr. i udbytte pr. aktie. Det svarer til i alt 5.416 mio. kr. eller 40 pct. af koncernens overskud.
  • Danske Bank indgik i november 2006 aftale om at købe aktierne i den finske Sampo Bank. Købet blev godkendt ultimo januar 2007, og Sampo Bank er således ikke konsolideret ind i Danske Banks regnskab for 2006.
  • Resultatet før tab på udlån for 2007 forventes at blive nogenlunde på niveau med 2006.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: ”2006 var et rigtigt godt år for Danske Bank-koncernen. Kundernes økonomi og appetit på vores produkter har endnu engang overgået forventningerne. Der er god gang i økonomien i alle de lande, hvor vi driver bank, og vi har oplevet fremgang på alle områder. Det gælder også i Irland og Nordirland, hvor vi med succes fik National Irish Bank og Northern Bank over på koncernens it-platform. Nu er vi så med købet af Sampo Bank klar til også at fokusere på vækstmarkederne i Finland og Baltikum.”

BG Bank og Danske Bank samles i ét brand
Danske Bank-koncernen har besluttet at samle aktiviteterne i BG Bank og Danske Bank i ét brand under navnet Danske Bank. Ændringerne sker med virkning fra 10. april 2007, hvor alle facader og alt materiale fra banken vil bære Danske Bank-navnet.

”Da vi overtog BG Bank i 2001 var det en bank, der supplerede Danske Bank. I dag har de to banker tilnærmet sig hinanden i en sådan grad, at der ikke længere er stærke argumenter for at fastholde to brands”, udtaler ordførende direktør Peter Straarup, Danske Bank.

Ændringen betyder, at 60 filialer af BG Bank og Danske Bank vil blive lagt sammen til 30 filialer i løbet af foråret. Det drejer sig om filialer, der fysisk ligger meget tæt på hinanden. Kunderne vil fortsat blive betjent af de rådgivere, de kender, fordi rådgiverne følger med over i den fortsættende filial. I løbet af påsken 2007 vil skiltning, brevpapir osv. være skiftet ud til Danske Banks design.

Det forventes, at sammenlægningen af de to brands vil medføre en engangsudgift på 275 mio. kr. Koncernen forventer med fuld regnskabsmæssig effekt i 2010 at kunne spare 300 mio. kr. om året ved sammenlægningen. I 2007 forventes sammenlægningen at være omkostningsneutral.

”Ved at koncentrere indsatsen om ét bankbrand kommer vi alt i alt til at stå stærkere i konkurrencen fremover. Vi forventer, at besparelsen blandt andet skal bruges til nye produkter, lavere priser og åbning af nye filialer på attraktive steder”, udtaler Peter Straarup.

Samtlige bankaktiviteter i Danmark får reference til direktør Henrik Normann. Vicedirektør Rina Asmussen, der har været konstitueret som direktør for BG Bank, er udnævnt til chef for Business Development i Danske Bank og stedfortræder for Henrik Normann. Thomas Mitchell, chef for Business Development i Danske Bank, er udnævnt til chef for Group Business Development. Per Hviid, som i dag er chef for Group Business Development, udnævnes til udviklingsdirektør i KoncernServiceCenter.

Kontaktpersoner:
Onsdag den 31. januar fra kl. 11.30
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 33 44 01 07
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 33 44 11 47
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 33 44 27 92

Årsregnskabet præsenteres på pressemøde kl. 11.30. Præsentationen kan følges live på www.danskebank.dk. Her vil præsentationsmaterialet også blive tilgængeligt.