Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks kreditforsikring hos AIG

Pressemeddelelse

Wall Street Journal bringer i dag en artikel, der nævner en række europæiske banker, der skulle have mellemværende med den amerikanske forsikringskoncern AIG. Danske Banks navn fremgår af denne liste.

Årsagen hertil er, at Danske Bank i 2005 og 2007 tegnede forsikringsdækninger for ca. en tredjedel af den danske realkreditlåneportefølje gennem blandt andre AIG. Forsikringen fungerer som katastrofeafdækning og dækker Danske Banks kredittab i tilfælde af ekstremt høje tab på de forsikrede realkreditlån. 

Banken betaler løbende forsikringspræmie. Forsikringen er i kraft i de underliggende låns restløbetid, men kan opsiges i 2010.

Der har ikke fundet udbetaling sted under forsikringspolicen, men AIG har stillet kontant sikkerhed for sin forpligtelse i henhold til forsikringsaftalen. Sikkerhedsstillelsen andrager ca. 200 mio. dollar.


Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01, mobil 25 10 19 19
Pressechef Anders Klinkby Madsen, telefon 45 14 57 95, mobil 25 10 19 19