Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1. halvår 2013

Halvårsresultat på 3,7 mia. kr. efter skat

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for første halvår 2013.

Ordførende direktør Eivind Kolding udtaler i forbindelse med regnskabet: "New Standards-strategien er bare seks måneder gammel. Der er tale om en gennemgribende forandring, som det tager tid at gennemføre, men vi er på rette vej og ser allerede gode fremskridt. Det er tilfredsstillende, at nedskrivningerne er faldet til det laveste niveau siden 2. kvartal 2008, og vi har styr på omkostningerne samtidig med, at vi investerer i udvikling af nye produkter, opkvalificering af vores medarbejdere og forenkling af vores processer. Resultatet er en væsentlig forbedring i forhold til samme periode 2012 og er et vigtigt skridt frem mod 2015. Men de vanskelige makroøkonomiske vilkår med lave renter kombineret med uroen på finansmarkederne i juni betyder, at vi justerer vores forventning til årets resultat".

Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter.

Første halvår 2013 i forhold til første halvår 2012

 • Danske Bank opnåede et resultat af kerneaktiviteterne på 5,7 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 3,7 mia. kr. Resultatet efter skat viste en fremgang på 61 pct.
 • Indtægter i alt udgjorde 20 mia. kr. og faldt med 15 pct. Udviklingen skyldtes primært et fald i handelsindtægterne og et fald i indtægter fra forsikringsaktiviteter.
 • Omkostningerne faldt med 4 pct. til 11,9 mia. kr.
 • Nedskrivninger på udlån for kerneaktiviteterne faldt med 48 pct. til 2,4 mia. kr. Personal Banking, Business Banking og Corporates & Institutions havde alle lavere nedskrivninger i forhold til 1. halvår 2012.
 • Nedskrivninger på udlån i non-core aktiviteterne faldt fra 2,4 mia. kr. til 0,8 mia. kr. Faldet afspejlede lavere nedskrivninger på erhvervsejendomme.
 • De samlede udlån faldt med 3 pct. i forhold til ultimo 2012, mens de samlede indlån stort set lå på niveau med ultimo 2012.
 • Koncernen havde ultimo første halvår 2013 en kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) og en solvensprocent på henholdsvis 15,6 og 21,8 mod 14,5 og 21,3 ultimo 2012.

2. kvartal 2013 i forhold til 1. kvartal 2013

 • Danske Bank opnåede for 2. kvartal 2013 et resultat af kerneaktiviteterne på 2,9 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 2,2 mia. kr., en fremgang på 48 pct.
 • Indtægter i alt udgjorde 9,9 mia. kr. og faldt med 3 pct. Faldet i de samlede indtægter skyldtes lavere indtjening fra forsikringsaktiviteter forårsaget af uroen på de finansielle markeder i juni.
 • Omkostningerne udgjorde 6,0 mia. kr. og var på niveau med 1. kvartal. Nedskrivninger på udlån for kerneaktiviteterne faldt med 37 pct. til 0,9 mia. kr. mia. kr.
 • Nedskrivningerne vedrørte hovedsageligt danske privatkunder, erhvervsejendomme og landbrug.

Forventninger
Forventningen til resultatet for 2013 justeres fra 7,5-10,0 mia. kr. til 6,5-9,0 mia. kr. Dette skal ses på baggrund af uroen på de finansielle markeder i juni, der påvirkede handelsindtægterne og indtægterne fra forsikringsaktiviteter.

Danske Bank

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner den 1. august 2013 fra kl. 10.00:
Ordførende direktør Eivind Kolding, telefon 45 14 60 01
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66

Pressemøde
Delårsrapporten præsenteres på pressemøde kl. 10.00.
Præsentationen kan følges direkte på: www.danskebank.com/pressemøde
Her vil præsentationsmaterialet også blive tilgængeligt.

Telekonferencen
Der holdes telekonference for analytikere kl. 14.30.
Telekonferencen kan følges direkte på: www.danskebank.com/telekonference

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/onlineregnskab