Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

EBA transparensøvelse – Danske Bank data

Danske Bank har sammen med 63 andre banker fra EU-lande deltaget i en såkaldt transparensøvelse på foranledning af EBA (The European Banking Authority). Formålet var at indhente og offentliggøre oplysninger om bankerne og øge gennemsigtigheden.

Dette indebærer, at bankerne nu på en ensartet måde offentliggør data vedrørende deres kapital, kreditrisiko, securitisation, markedsrisiko, eksponering mod enkeltstater og risikovægtede aktiver. Dataene er opgjort pr. 31. december 2012 og 30. juni 2013 og svarer i hovedtræk til de risiko- og regnskabsoplysninger, der offentliggøres i forbindelse med bankens regnskaber.

Dataene for Danske Bank er tilgængelige på www.danskebank.com/IR.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83 / 51 71 43 68