Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank sælger privatkundeforretningen i Litauen og Letland til Swedbank.

Styrket fokus på erhvervskunder.

Danske Bank har indgået aftale om at sælge sin litauiske og lettiske privatkundeforretning, eksklusive private banking i Litauen, til henholdsvis Swedbank Lithuania og Swedbank Latvia. Fremover vil Danske Bank koncentrere sig om at styrke erhvervskundeforretningen i de baltiske lande for lokale og nordiske erhvervskunder. Salget, der er betinget af de lokale konkurrencemyndigheders godkendelse, ventes at blive effektueret i 1. kvartal 2016.

"Salget er et led i gennemførelsen af vores strategi om at være en nordisk bank, der også kan understøtte vores erhvervskunder, når de gør forretninger uden for Norden. Målet er at udvikle vores erhvervsforretning for lokale såvel som nordiske kunder ved at forbedre vores produktudbud med udgangspunkt i bankens brede produktpalette og innovative løsninger", udtaler bankdirektør Lars Stensgaard Mørch, der har ansvaret for Business Banking i Danske Bank-koncernen.

Frasalget omfatter en samlet udlånsvolumen på ca. 4,8 mia. kr. og sker i forlængelse af den forret-ningsgennemgang af aktiviteterne i de baltiske lande, der blev beskrevet i bankens årsrapport for 2014. Her fremgik det, at privatkundeaktiviteterne fra 1. januar 2015 indregnes under Non-core.

Ud over i Litauen og Letland er Danske Bank også repræsenteret i Estland. Forretningen i Estland er ikke omfattet af salget.

Frasalget får ikke væsentlig betydning for koncernens fremtidige indtjening og påvirker ikke bankens udmeldte forventninger for 2015.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktperson: Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83 / 51 71 43 68