Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2015

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2015: 13,1 mia. kr. efter skat.

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1.-3. kvartal 2015.

Administrerende direktør Thomas F. Borgen udtaler i forbindelse med regnskabet:

"For årets første ni måneder har vi opnået et tilfredsstillende resultat trods de fortsat lave og negative renter. Resultatet viser styrken ved vores brede forretningsmodel og er drevet af god kundeaktivitet, særligt i første halvår, og lavere nedskrivninger.

Vores underliggende forretning er robust, og effekten af de negative renter blev opvejet af en god kundeudvikling og øget efterspørgsel efter vores produkter på de fleste markeder. De samlede indtægter var på niveau med de første ni måneder sidste år, selvom resultaterne for 3. kvartal 2015 var svagere end for årets to første kvartaler. Vi fortsatte med at eksekvere vores strategi om at blive en mere kundefokuseret, enkel og effektiv finansiel partner. Vi lancerede blandt andet en række nye initiativer, der gør det lettere at bruge banken og bidrager til at forbedre kundeoplevelsen.

Vi fastholder vores forventninger om et resultat for 2015 på over 16 mia. kr"

Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab.

Her følger udvalgte hovedpunkter:

1.-3. kvartal 2015 mod 1.-3. kvartal 2014

 • Danske Bank opnåede i 1.-3. kvartal 2015 et resultat af kerneaktiviteterne på 16,9 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 13,1 mia. kr., hvilket er en forbedring på 28 pct. i forhold til samme periode sidste år. Resultatet er tilfredsstillende og opnået på baggrund af bankens brede forretningsmodel, høj kundeaktivitet især i årets første to kvartaler, stram omkostningsstyring og fortsat fald i nedskrivningerne.
 • Egenkapitalforrentningen efter skat var 11,5 pct. p.a. mod 9,1 pct. p.a. for 1.-3. kvartal 2014.
 • Indtægter i alt udgjorde 33,0 mia. kr. og var på niveau med samme periode 2014.
  • Nettorenteindtægterne faldt 2 pct. til 16,2 mia. kr. Faldet skal ses på baggrund af pressede indlåns- og udlånsmarginaler samt negative valutakurseffekter.
  • Nettogebyrindtægterne steg 12 pct. til 9,0 mia. kr. Gebyrindtægterne var påvirket af høj kundeaktivitet i de første to kvartaler af året, hvor mange af vores kunder udnyttede de historisk lave renter til at få omlagt deres realkreditlån. Der var desuden en øget kundeaktivitet i bankenhederne og en positiv udvikling i Danske Capital.
  • Handelsindtægterne udgjorde 5,3 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2015, hvilket var et fald på 9 pct. i forhold til samme periode i 2014, hvor handelsindtægterne var positivt påvirket af salget af bankens aktier i Nets.
 • En stram omkostningsstyring betød, at driftsomkostningerne faldt 4 pct. til 16,0 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2015, og omkostningsprocenten blev forbedret til 48,3 trods høj kundeaktivitet.
 • Nedskrivninger på udlån på vores kerneaktiviteter faldt 90 pct. til 0,2 mia. kr. Dette er et resultat af vores fortsatte indsats for at forbedre kreditkvaliteten og en følge af den generelle bedring af de makroøkonomiske forhold. Nedskrivningerne svarer til en tabsprocent på 0,01 pct. mod 0,14 pct. for et år siden. Den positive udvikling kan ses på tværs af alle forretningsenheder.
 • Samlet udlån steg 2 pct., og samlet indlån steg 8 pct. i forhold til ultimo 2014. Udlånet steg i alle bankenhederne, mens det især var Corporates & Institutions, der bidrog til stigningen i indlånet.

3. kvartal 2015 i forhold til 2. kvartal 2015

 • Resultatet før skat af vores kerneaktiviteter blev i 3. kvartal 2015 på 4,7 mia. kr. mod 5,9 mia. kr. i 2. kvartal 2015. Faldet skyldtes primært, at kundeaktiviteten i 3. kvartal som forventet ikke fortsatte på det samme høje niveau som i 1. og 2. kvartal.
 • Indtægter i alt faldt 10 pct. i forhold til 2. kvartal. Det skyldtes især lavere kundeaktivitet på de finansielle markeder og færre låneomlægninger i 3. kvartal i forhold til 2. kvartal.
 • I 3. kvartal 2015 kunne vi tilbageføre 0,1 mia. kr. netto på nedskrivninger på udlån for kerneaktiviteterne, hvor vi i 2. kvartal kunne tilbageføre 0,2 mia. kr. netto. Udviklingen i nedskrivningerne skyldtes blandt andet fortsat forbedring af kreditkvaliteten i vores udlån.

Stærk kapitalposition
Koncernen har løbende arbejdet med at optimere kapitalstrukturen og havde ultimo september 2015 en stærk kapitalposition med en egentlig kernekapitalprocent på 15,7 og solvensprocent på 20,6 mod henholdsvis 15,1 og 19,3 ultimo 2014. Danske Bank har en robust likviditetsposition med en Liquidity Coverage Ratio (LCR) på 133 pct. ultimo september 2015.

Den 30. marts 2015 igangsatte vi et aktietilbagekøbsprogram på 5 mia. kr. Ultimo september 2015 havde vi tilbagekøbt aktier for 4,1 mia. kr.

Forventninger til året fastholdes
Årets resultat efter skat for 2015 forventes fortsat at blive på over 16 mia. kr.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Thomas F. Borgen, telefon 45 14 14 00
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 14 00

Telekonferencen
Der holdes telekonference for analytikere kl. 14.30.
Telekonferencen kan følges direkte på www.danskebank.com/telekonference

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/onlineregnskab