Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kommentar til mediedækning af Estlandsagen

Pressen omtaler i artikler om Estlandsagen et fortroligt dokument udarbejdet af vores eksterne advokat i januar 2019. Danske Bank har ikke godkendt videregivelsen af dette juridiske dokument.

Dokumentet indeholder vores eksterne advokats fortrolige juridiske rådgivning, som banken modtog for mere end to år siden i forbindelse med vores undersøgelse af Estlandsagen.

Den juridiske rådgivning var baseret på oplysninger og resultater fra vores undersøgelser. Alle disse oplysninger og resultater er for længst delt med de myndigheder, der efterforsker banken.

Siden vi modtog dokumentet i 2019, har vi fortsat vores undersøgelser, og vi har løbende rapporteret alle væsentlige resultater til relevante myndigheder.

Vi har sendt følgende udtalelse til Berlingske:

”Det er en ekstern og fortrolig juridisk rådgivning, som banken modtog for mere end to år siden i forbindelse med vores undersøgelse af Estlandsagen. Oplysningerne og resultaterne fra vores undersøgelser, som denne ældre juridiske rådgivning er baseret på, er for længst blevet delt med de myndigheder, der efterforsker banken. Som vi tidligere har oplyst, har vi sidenhen fortsat vores undersøgelser, og vi har løbende rapporteret alle væsentlige resultater til relevante myndigheder,” siger Philippe Vollot, koncerndirektør med ansvar for compliance i Danske Bank, og fortsætter:

”Situationen ændrer ikke ved alvoren af Estlandsagen eller vores beklagelser af det, der skete. Som vi tidligere har kommunikeret ved flere lejligheder, samarbejder vi fortsat med myndigheder i USA, Danmark, Frankrig og Estland, og derfor kan vi af juridiske årsager ikke udtale os specifikt om disse forhold. Vi har også holdt og vil fortsat holde markedet opdateret om væsentlige udviklinger.”

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.