Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank A/S udnævner Philippe Vollot til Chief Administrative Officer

Danske Bank A/S har med virkning fra dags dato udnævnt Philippe Vollot til Chief Administrative Officer (CAO) med det overordnede ansvar for Group Compliance samt de af bankens afdelinger, der arbejder med forebyggelse af økonomisk kriminalitet og håndtering af risikoen herfor i bankens første forsvarslinje (Financial Crime Prevention og Financial Crime Risk). Philippe Vollot fortsætter som medlem af direktionen.

Philippe Vollot har siden sin tiltrædelse haft ansvaret for at opbygge Group Compliance-organisationen, og han har stået i spidsen for ansættelsen af medarbejdere med den nødvendige ekspertise, etableringen af en solid organisationsstruktur samt udarbejdelsen af en omfattende plan for forebyggelse af økonomisk kriminalitet.

"Philippe har været afgørende for, at vi har fået etableret og styrket en række velfungerende afdelinger inden for compliance-området. Vi vil nu yderligere øge kvaliteten og hastigheden af den måde, som vi bekæmper økonomisk kriminalitet på, og på baggrund af Philippes betydelige internationale erfaring er han yderst kvalificeret til at sikre, at vi på tværs af banken fortsat gør disse fremskridt, og samtidig sikrer en bedre og nemmere kunderejse i forbindelse med vores indsats med at forebygge økonomisk kriminalitet," udtaler administrerende direktør Carsten Egeriis.

For at vi endnu bedre kan eksekvere vores plan for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet på en effektiv måde til gavn for vores kunder gennem udnyttelse af automatisering, digitalisering og eleminering af overlap, placeres det samlede ansvar for den overordnede implementering af bankens kontrolmiljø for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet på tværs af banken fremadrettet hos ét direktionsmedlem. Philippe Vollot får således ansvaret for bankens samlede indsats for at bekæmpe økonomisk kriminalitet på tværs af både første og anden forsvarslinje.

"Arbejdet med at styrke vores kontroller i relation til økonomisk kriminalitet har været omfattende og komplekst, og vi har gjort betydelige fremskridt i de seneste år. Arbejdet med at implementere de fortsatte forbedringer af vores forsvar mod økonomisk kriminalitet bevæger sig i stigende grad ind i vores første forsvarslinje, og derfor tager vi dette skridt. Mit fokus vil være på at sikre mere effektive processer, der både styrker vores bekæmpelse af økonomisk kriminalitet og understøtter en endnu bedre kundeoplevelse," siger Philippe Vollot.

Med virkning fra dags dato udnævnes Satnam Lehal, vicedirektør for compliance og ansvarlig for compliance inden for finansiel kriminalitet, til Chief Compliance Officer. Satnam Lehal vil fortsat referere direkte til Philippe Vollot og vil desuden have mulighed for at rapportere direkte til bestyrelsen, ligesom det var tilfældet for den forrige Chief Compliance Officer.


Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00. 

Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu