Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank sænker renten på indlån i Danmark

På baggrund af Nationalbankens nedsættelse af rentesatserne 1. oktober 2021 sænker Danske Bank ligeledes renterne for sine kunder.

For privatkunder betyder det, at den variable indlånsrente bliver sat 0,10 procentpoint ned til minus 0,70% om året med virkning fra den 25. oktober 2021.

For kunder med NemKonto i Danske Bank beregnes den negative rente af det samlede indlån, der overstiger 100.000 kr.

For kunder uden NemKonto i Danske Bank beregnes den negative rente af det samlede indlån.

Ændret rentesats for erhvervskunder
Standardrenten for erhvervskunder tilknyttet vores Personal & Business afdeling med indlån med fast rente sænkes fra den 1. december 2021 til at være -1,10% om året. Samtidig fjerner vi rentespændet på mellem minus 0,75% og minus 1,00%, som standardrenten hidtil har været fastsat indenfor. Ændringen for erhverv sker således også af forretningsmæssige hensyn, hvor vi ønsker at forenkle de rentesatser, vi tilbyder vores erhvervskunder.

Kunder, der ønsker rådgivning i forbindelse med ændringen, er naturligvis velkomne til at kontakte banken.

”Renten på indlån er kun en lille del af den pakke, vi tilbyder vores kunder, som jo også består af stærk rådgivning, gode værktøjer, netværk og meget mere,” siger Danske Banks erhvervsdirektør Niels Bang-Hansen og fortsætter:

”Vi må konstatere, at det lave renteniveau varer ved, og at de negative renter fortsætter med at falde. Det bliver vi som bank nødt til at reagere på for at sikre os den nødvendige kapital. De lave renter er desværre et vilkår, som eksisterer alle vegne, uanset om man vil investere penge eller deponere dem som indlån i en bank. Vi kan heldigvis se, at langt de fleste af vores erhvervskunder er kommet fornuftigt igennem coronakrisen, at der er fart på rigtig mange virksomheder, og at de er gode til at tilpasse sig ændringer.”

Ændringen sker i overensstemmelse med punkt 6.II.A i vores Almindelige forretningsbetingelser – Forbrugere og efter 7.II.A og 7.II.B i vores Almindelige forretningsbetingelser. Alle øvrige vilkår og undtagelser fra negative renter er uændrede for Danske Banks privatkunder.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.