Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Negativ rente: Danske Bank ændrer grænsen for privatkunder og standardrente for erhvervskunder i Danmark

Danske Bank sænker grænsen for betaling af negativ rente for privatkunder fra 250.000 kr. til 100.000 kr. og indfører et rentespænd mellem -0,75% og -1,00% for erhvervskunder. De mindre erhvervskunder skal betale den mindst negative rente på -0,75% om året. Ændringerne træder i kraft d. 1. juli 2021.

Grundet udsigten til et fortsat negativt renteniveau og et støt stigende indlånsoverskud ændrer Danske Bank nu rentevilkårene på standardindlån pr. 1. juli 2021 for både private og erhverv.

Ændring af grænsen for betaling af negativ rente for privatkunder pr. 1. juli 2021
Vi har igennem lang tid oplevet et meget usædvanligt renteniveau, og der er ikke udsigt til, at det ændrer sig. Vi har samtidig set et markant stigende indlånsoverskud, som i det nuværende rentemiljø er en stor udgift for banken. Som virksomhed er det selvsagt ikke holdbart i længden, og derfor sænker vi grænsen for, hvornår man skal betale negative renter af sit indestående. Vi er selvfølgelig klar til at rådgive kunderne om, hvordan de indretter sig bedst muligt på den nye situation pr. 1. juli 2021, herunder om der er relevante alternativer til kontantindeståender,” siger Mark Wraa-Hansen, direktør for Danske Banks privatkunder i Danmark.

Ændringer for privatkunder:
 • Privatkunder med NemKonto i Danske Bank: Grænsen for betaling af negativ rente vil være 100.000 kr. samlet set for indestående på alle kundens konti. Kunders andel af indlån på fælleskonti tæller med i den samlede grænse på 100.000 kr. Renten på indlån ændres ikke og vil fortsat være -0,6% om året.
 • Privatkunder uden NemKonto i Danske Bank: Grænsen for betaling af negativ rente ændres fra 50.000 kr. til 0 kr., så kunder uden NemKonto i Danske Bank betaler negativ rente af deres samlede indestående
 • Visse kontotyper er fortsat undtaget fra negativ rente: Kontotyper som eksempelvis børneopsparing, særlige konti ved køb og salg af bolig samt konti med kreditorbeskyttede midler vil fortsat være undtaget fra betaling af negativ rente.

 • Ændring af standardrente for erhvervskunder pr. 1. juli 2021
  Med virkning fra 1. juli 2021 ændres standardrenten for erhvervskunder fra -0,60% om året til et spænd på mellem -0,75% og -1,00% om året på indlån i danske kroner. De mindre erhvervskunder i Erhverv Direkte vil betale en standardrente på -0,75% om året, mens de øvrige erhvervskunder vil betale en rente i spændet mellem -0,75% og -1,00% om året.

  Ændringen for erhvervskunder er en konsekvens af den langvarige periode med lave renter, som vi forventer fortsætter, og de store beløb som vores erhvervskunder har i indestående. Vi er nødt til at sikre, at også indlånsforretningen er rentabel fremover for at drive en økonomisk bæredygtig forretning. De mindre erhvervskunder vil betale den laveste standardrente i spændet bl.a. som følge af usikkerheden ved corona-situationen. Vi står naturligvis klar til at hjælpe og rådgive kunderne i forhold til eventuelle alternativer til placering af deres indlånsmidler,” siger Niels Bang-Hansen, direktør for Danske Banks erhvervskunder i Danmark.

  Danske Bank vil i den kommende periode kontakte alle kunder.

  Læs mere om ændringerne på danskebank.dk

  Danske Bank

  Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.