Ambisjoner er noe vi deler

I Danske Bank er ambisjoner noe vi deler – med våre kunder, ansatte og samfunnet rundt oss. Vi jobber kontinuerlig for å flytte grensene i banknæringen og ønsker å alltid bli bedre på å bistå våre kunder. Vi er et globalt konsern med over 22.000 ansatte. I Norge er vi 1.300 ansatte fordelt på kontorer i hele landet, med hovedkontor i Trondheim. 

Fra kundesenteret til sosiale medier-ansvarlig

Det virker som om studentene i dag setter seg selv under et enormt press for å være perfekte. Mange forventer å starte rett i drømmejobben etter studiene. For meg var det viktigere å få en fot innenfor et sted jeg visste jeg kunne trives. Jeg valgte Danske Bank fordi jeg synes bank er spennende og fordi det er en stor organisasjon med mange karrieremuligheter. I 2014 begynte jeg som rådgiver på kundesenteret. Der fikk jeg prøve meg på mange forskjellige oppgaver og kastet meg over muligheter som åpnet seg. Jeg tror veien blir til mens man går. For tre år siden eksisterte ikke jobben min engang.

Bo, Social Media Manager

Trondheim

Våre ansatte


22,376 ansatte i 12 land

50% kvinner og 50% menn 

1300 ansatte i Norge 

Work-life Balance

I Danske Bank er vi opptatt av at alle ansatte skal ha en god og sunn work-life balance. Og som arbeidsgiver har vi valgt å ta ansvar for at våre medarbeidere skal kunne ha fokus på helse og livsstil og bidra til en aktiv hverdag. Vi har både medarbeiderdrevne idrettsaktiviteter gjennom personalforeningen, samt bedriftsinitiativer gjennom Danske Bank Livsstil, som fellestreninger og sponsing av private helsetiltak. Sammen skaper vi trivsel og motivasjon.

Les mer på våre internasjonale sider

En smidig organisasjon

Å bytte jobb til Danske Bank var en stor kulturendring. Her er det enormt stort kundefokus og mye teamarbeid. Jeg opplever Danske Bank som en smidig organisasjon. Det er færre ledernivåer, og vi er raskere til å snu oss rundt og ta beslutninger. Det henger jo sammen med våre kjerneverdier, dette med agilitet. Man kan gå å snakke med hvem som helst og bli møtt med positivitet og et ønske om å hjelpe deg å bli bedre. Har de gjort noe bra i Sverige, Danmark eller Finland, vil de hjelpe oss i Norge for å løfte oss enda et par hakk for kundene. 

Ronny, Co Head of Danske Bank Markets

Oslo

I en storm av digitalisering

Som leder av Danske Bank i Norge står jeg med begge bena midt i en storm av digitalisering, regulering og globalisering. Alt som kan digitaliseres, vil bli digitalisert. Men det som ikke kan bli digitalisert, vil øke i verdi. Og det skal vi dyrke sammen. Samtidig endrer kundeatferden seg hurtig. Folk vil få gjort det de vil, når de vil. Enten fra mobilen, i skiheisen eller på stranda. Da handler det om å utvikle enkle, trygge, sikre løsninger samtidig som vi bygger på den gode rådgivningen vi har i dag. Ansatte må ha en grunnleggende endringskompetanse og endringsvilje, og der må vi som ledere gå foran. Vi må ha digital nysgjerrighet og tro på det vi utvikler. Samtidig må jeg som leder være bevisst på reisen vi skal gjennom sammen, forstå den og hva det betyr for våre ansatte. For 20 år siden kunne vi gi våre ansatte en pult, telefon, og en printet arbeidsinstruks. Og ledelse i banken handlet om å beslutte, kommandere og iverksette. I den nye arbeidshverdagen er dette snudd på hodet. Nå handler det om å nå gi rom og vise retning.

Trond, Country Manager

Norge

Våre kjerneverdier

Som ansatt i Danske Bank vil du bli godt kjent med våre verdier. Verdiene er styrende for alt vi gjør og ligger til grunn for beslutninger vi tar i arbeidshverdagen. 

 • Agilitet
  • kontinuerlig tilpasse oss til endringer i våre forretnings- og markedsomgivelser
  • skape innovative tilbud og tjenester ved å forstå og respondere på endringer i kundenes behov
  • forstå og ligge forut for trendene som påvirker vår sektor
  • kontinuerlig forbedre kundenes opplevelse
  • finne nye måter å redusere kostnader og fremme effektivitet på
  • utføre arbeidet på en enkel, praktisk og lett forståelig måte
  • forbedre eksisterende prosedyrer og måten vi jobber på
  • være tilgjengelig og hurtige i vår respons
  • være på hugget og i stand til å utnytte nye muligheter
  • finne nye måter å navigere gjennom kompleksitet på
 • Ekspertise
  • levere innovative finansielle løsninger ved hjelp av den beste kunnskapen, kompetansen og teknologien
  • lytte til kunden og gi relevante råd og tilbud
  • kunne være en proaktiv veileder for våre kunder
  • vite i hvilke tilfeller beslutninger må tas der og da, og når man må komme tilbake med et svar
  • håndtere feil på en konstruktiv måte og alltid lære av dem
  • verdsette ulike meninger og ta ulike perspektiver med i betraktningen
  • trene, forbedre og holde seg kontinuerlig oppdatert. Ekspertise er hardt arbeid
  • alltid strebe etter beste praksis eksternt og internt
  • respektere ulik kompetanse og vite at vi står sterkere sammen
  • uttrykke budskap på en enkel og forståelig måte
 • Verdi
  • være klar over at langsiktig verdi for investorene skapes gjennom å levere verdi for kundene
  • forstå kundenes behov og bidra til at de når sine mål
  • søke å ta initiativ tidlig, også før kundene uttrykker behov for det
  • legge til rette for og understøtte gode personlige prestasjoner og belønne kundesentrisk atferd
  • gjøre folk i stand til å handle
  • bidra til våre kunders, ansatte, investorer og samfunnets suksess er en naturlig del av å drive solid forretning
  • være bevisst på verdien for aksjonærene
  • være kostnads- og kapitaleffektive
  • optimalisere og forenkle måten vi arbeider på
  • levere kontinuerlige forbedringer og innovasjoner
  • sette seg inspirerende mål og arbeide for fremragende resultater i alt vi gjør
 • Samarbeid
  • ta eksterne og interne interessenters perspektiv i betraktning
  • være med på å finne de best mulige løsningene for kundene og banken
  • være hjelpsom og gi støtte til kunder og kolleger
  • oppmuntre til dialog og drøfting etterfulgt av effektiv iverksettelse
  • ta eierskap uavhengig av organisasjonsgrenser
  • gi konstruktiv tilbakemelding og inspirere andre med å lykkes og vokse
  • motivere andre basert på forståelse og ekspertise
  • opptre direkte overfor andre og være lydhør i interaksjon med andre
  • dele byrdene så vel som gledene
  • oppfordre til initiativ og engasjement og ta eierskap
  • utveksle ideer åpent for å kunne utvikle løsninger i felleskap
 • Integritet
  • sikre at vi aldri går på akkord med våre verdier
  • ha høye etiske standarder og drive virksomheten på en ordentlig måte
  • være pålitelig, alltid holde ord og overholde forpliktelser
  • være ærlig, åpen og forutsigbar
  • vekke tillit ved å utføre arbeidet med kvalitet, presisjon og til riktig tid
  • behandle andre med respekt
  • erkjenne vår innvirkning på samfunnet og leve opp til det ansvaret vi har
  • bidra på en ansvarlig måte i lokalsamfunnene vi betjener
  • bygge opp og vedlikeholde et godt forhold til våre viktigste interessenter

Om oss

Danske Bank er en nordisk bank med sterke regionale røtter. Konsernet har hovedkontor i København. Vi er en utfordrer i Norge, og er i dag Norges tredje største bank. Vi betjener kunder i personmarkedet og bedriftsmarkedet i tillegg til store institusjonelle kunder fra 20 lokale bankkontor og to regionale finanssentre.
Les om oss

Nyutdannet

Vi tilbyr internships og ulike juniorstillinger for studenter fra mange forskjellige studieretninger.
Se dine muligheter

Fagspesialist

Vi ansetter i dag et bredt mangfold av kompetanser og erfaringsgrunnlag. Vi ser at kompetansebehovet endrer seg i takt med at arbeidshverdagen blir stadig mer digital.
Se dine muligheter

Ledere

Vi er på jakt etter ledere som setter kundene i sentrum, som inspirerer andre og som går foran som gode rollemodeller.
Se dine muligheter