Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nultolerance og undervisning skal fortsat fremme en inkluderende og sikker arbejdsplads

Alle medarbejdere i Danske Bank skal føle sig komfortable og mødt med respekt, og det er et ansvar vi løfter i flok, siger Karsten Breum, HR-direktør i Danske Bank.

I Danske Bank ser vi diversitet som en styrke og en forudsætning for at kunne leve op til vores ambition om at tilbyde den bedste kundeoplevelse og blive en Bedre BankDerfor arbejder vi bevidst og målrettet med inklusion og diversitet.

"Vi er fælles om ansvaret og må løfte i flok for at sikre, at ALLE føler sig inkluderet og respekteret. Derfor er det vigtigt, at vi – som alle andre arbejdspladser – vender blikket indad og ser, om der er noget, vi kan gøre bedre for hinanden," siger Karsten Breum, HR-direktør i Danske Bank.

Sexisme på arbejdspladsen er blevet genstand for heftig debat, efter at flere har talt åbent om deres oplevelser med. I Danske Bank vil vi have en åben kultur, hvor alle medarbejdere deler bekymringer eller oplevelser om upassende adfærd. "Ingen medarbejdere må føle sig fornærmet eller upassende behandlet i Danske Bank, og vi har en nultolerance over for seksuel chikane. Vi tolererer ingen diskriminerende adfærd," pointerer Karsten Breum.


Ingen medarbejdere må føle sig fornærmet eller upassende behandlet i Danske Bank, og vi har en nultolerance over for seksuel chikane. Vi tolererer ingen diskriminerende adfærd.

Karsten Breum

HR-direktør, Danske BankNultolerance og underviste ledere

Vores nultolerance over for hvilken som helst type af upassende adfærd er nøje beskrevet i bankens politikker, retningslinjer og intern kommunikation. ”Da debatten er blusset op i Danmark, skruer vi op for kommunikationen internt, fordi det er så vigtigt, at vi hele tiden taler åbent om tingene og er krystalklare om, hvad der er acceptabel adfærd i et inkluderende og godt arbejdsmiljø,” siger Karsten Breum.

I Danske Bank bliver alle ledere undervist i at spotte og handle, hvis der foregår upassende adfærd på arbejdspladsen.

"Historisk set har vi haft utrolig få sager, men der kan være en gråzone af ikke-rapporteret uacceptabel adfærd, og derfor bliver vi ved med at opfordre til åbenhed og tage skarp afstand fra chikane," siger Karsten Breum og fortsætter: "En sag er en for mange, også i en koncern med 22.000 medarbejdere, så vi bliver ved med at overvåge dette og kommunikere nultolerancen klart og tydeligt."