Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank vil gøre klimarapportering nemmere for sine erhvervskunder

Danske Bank indgår partnerskab med softwarevirksomheden, EIVEE, der er specialiseret i at beregne virksomheders CO2-aftryk. Med partnerskabet vil Danske Bank hjælpe sine kunder i deres grønne omstilling og understøtte CO2-reducerende initiativer med finansiering.
Mange virksomheder arbejder i øjeblikket intensivt på at leve op til EU's kommende bæredygtighedskrav. Den kommende EU-lovgivning rammer nemlig ikke kun store børsnoterede virksomheder, men også deres underleverandører, som vil blive mødt af øgede datakrav på bæredygtighedsområdet fra deres kunder.

Danske Bank har derfor indgået et partnerskab med den danske softwarevirksomhed, EIVEE, der skal hjælpe bankens erhvervskunder med at gøre klimarapporteringen nemmere.  

”Vi oplever, at de øgede krav om bæredygtighedsrapportering skaber et stort pres hos mange af vores kunder. Det er en stor mundfuld at få overblik over virksomhedens samlede CO2-aftryk, og vi har derfor indgået et partnerskab med EIVEE, der kan hjælpe vores kunder med både indsamling og rapportering af CO2-data,” forklarer Niels-Bang Hansen, Danske Banks Erhvervskundechef i Danmark. 

Det er en stor mundfuld at få overblik over virksomhedens samlede CO2-aftryk, og vi har derfor indgået et partnerskab med EIVEE, der kan hjælpe vores kunder med både indsamling og rapportering af CO2-data. 

Niels-Bang Hansen

Erhvervskundechef i Danmark, Danske BankDetaljeret overblik
EIVEE hjælper virksomheder med et overblik over Scope 1, 2 og 3 emissioner. Dette gøres ved at indsamle, rense og kategorisere data fra relevante datakilder i virksomheden, som bruges til at lave de mest præcise udregninger helt ned på et produktniveau. 

Om Scope 1,2 og 3

En virksomheds CO2-regnskab bliver ofte opgjort i henhold til Greenhouse Gas (GHG)-protokollen, som dækker hele virksomhedens værdikæde og nedbryder emissionerne i Scope 1, 2 og 3:

Scope 1-udledninger kommer direkte fra virksomhedens egne kontrollerede aktiver  (f.eks. benzin til køretøjer og maskiner)

Scope 2-udledninger er indirekte udledninger, der stammer fra virksomhedens indkøbte energiforbrug (f.eks. el, gas og varme)

Scope 3-udledninger er alle andre indirekte udledninger der forekommer i værdikæden (f.eks. indkøb fra leverandører, forretningsrejser, transport og investeringer).EIVEEs platform kan dermed give virksomheder et detaljeret overblik over, hvor deres CO2-udledninger kommer fra, men også hvor virksomhederne kan reducere deres aftryk, hvilket kan bruges til at iværksætte konkrete initiativer.

”Vores platform giver fuld gennemsigtighed i alle datakilder og beregninger. Det sikrer en høj grad af troværdighed og nøjagtighed, som er alfa og omega, når ESG-data i fremtiden bliver sidestillet med virksomhedens finansielle tal. Virksomheder kan derfor med god ro i maven dele deres klimaregnskab fra vores platform med kunder, investorer, myndigheder og andre vigtige interessenter,” forklarer Peter Schack, CEO i EIVEE. 

Finansiering af CO2-reduktioner

Som en del af partnerskabet tilbyder Danske Bank sine erhvervskunder EIVEEs løsning til favorable priser og vilkår. Derudover står banken klar til at se på finansieringen af de CO2-reducerende projekter, som EIVEEs løsning identificerer.

”Arbejdet med at hjælpe vores kunder med deres bæredygtige omstilling spiller en stor rolle i Danske Bank. Alle vores erhvervsrådgivere har for nylig været på endnu et træningsforløb om ESG, og vi står derfor klar til både at være sparringspartner og hjælpe med finansieringen, når vores kunder ønsker at tage næste skridt i en mere bæredygtig retning,” forklarer Niels Bang-Hansen.  
 
 

Om EU’s kommende bæredygtighedsrapporteringskrav (CSRD)

Børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte skal rapportere på EU’s bæredygtighedsrapporteringskrav fra regnskabsåret 2024.

Fra regnskabsåret 2025 gælder det for alle virksomheder, der overstiger to ud af tre størrelsesgrænser for omsætning, balancesum og antal ansatte. I praksis vil det oftest betyde virksomheder med over 250 ansatte.