Samfundsansvar & bæredygtighed

Danske Bank er den største bank i Danmark og en af de største finansielle institutioner i Norden. Det betyder, at vi har et særligt ansvar over for de samfund, vi er en del af. Som en del af vores samfundsansvar arbejder vi for at fremme bæredygtig udvikling og skabe en positiv påvirkning på samfundet.

Overblik

Vores tilgang
Strategiske temaer
Bæredygtig forretning
Bæredygtig arbejdsplads
Vores tilgang

Læs mere om vores strategi for samfundsansvar, politikker og de internationale initiativer og standarder, vi støtter.

Læs mere

Strategiske temaer

For mere end 10 år siden tilsluttede vi os FN’s Global Compact. Som en del af vores fortsatte opbakning støtter vi op om FN’s Verdensmål og har valgt at fokusere på tre strategiske temaer. Dertil har vi nu sat syv nye kvantitative mål for 2023, som afspejler vores øgede ambitioner mht. samfundsansvar og bæredygtighed.

Læs mere

Bæredygtig forretning

Vi integrerer bæredygtighed i vores forretning ved at fokusere på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer i forhold til de virksomheder, vi investerer i, udlåner til og køber produkter og serviceydelser fra.

Læs mere

Bæredygtig arbejdsplads

Vi stræber efter at skabe en bæredygtig arbejdsplads og kultur. Det gør vi ved at fokusere på vores 22.000 medarbejderes fysiske, strukturelle og kulturelle arbejdsmiljø. 

Læs mere

Nye mål for samfundsansvar og bæredygtighed

92935c06-00090258-bb13b3b6

Sustainability Fact Book

Vores Sustainability Fact Book er et supplement til Sustainability Rapporten. I Sustainability Fact Book 2019 kan du finde data om bæredygtig finansiering samt bankens miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer.
Download Sustainability Fact Book

Danske Banks Fond

Alt for mange lever i dag uden for samfundets fællesskab af enten sociale, helbredsmæssige eller arbejdsmæssige årsager. Det har store konsekvenser for den enkelte i form af mistet livskvalitet, for pårørende – og for samfundet. Derfor søger Danske Banks Fond at styrke dem, som er allermest sårbare – dem, som står udenfor.
Læs mere

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar, er du velkommen til at kontakte os ved at sende en mail til

Societalimpact@danskebank.com

Finansiel tryghed & sikkerhed

Vi arbejder på at øge den finansielle tryghed og sikkerhed i samfundet og bidrager til FN’s 4. Verdensmål.
Læs mere

Innovation & iværksætteri

Vi arbejder for at hjælpe nordiske impact startups med at slå igennem og vokse og støtter FN’s 8. Verdensmål.
Læs mere

Klima & miljø

Vi støtter omstillingen til en mere klimavenlig økonomi og FN’s 13. Verdensmål.
Læs mere