Vi skaber langsigtet værdi for alle interessenter

Vi bidrager til økonomisk vækst og finansiel stabilitet ved at drive en forsvarlig og ansvarlig forretning. Det er vores ansvar at opbygge næste generations finansielle forståelse og udvikle innovative produkter, der er tilgængelige, brugervenlige og sikre.  

Udforsk vores strategiske tilgang

Vækst for nystartede virksomheder

The Hub giver ambitiøse iværksættere mulighed for at skalere deres virksomhed ved at forbinde nystartede virksomheder med kandidater og investorer. 

Læs mere

Tilgængelighed 

I takt med den stigende digitalisering har vi fokus på, at alle vores kunder har adgang til at foretage deres bankforretninger på en let, sikker og tilgængelig måde.

Læs mere

Pengeby

Pengeby er et spil, som lærer børn, hvordan de tjener penge, sparer op og prioriterer deres opsparing.

Læs mere>

7.000.000

børn har lært om værdien af penge siden 2008.

Sådan bidrager vi til finansiel stabilitet og økonomisk vækst

1.723

mia. kr. i samlet udlån til bankkunder i 2017

1.530

mia. kr. i kapital under forvaltning i 2017

5,4 

mia. kr. betalt i skat af årets resultat i 2017

5.000

jobopslag på vores opstartsportal på vores opstartsportal The Hub i 2017

235

mio. transaktioner via MobilePay i 2017

Ansvarlighed hos Danske Bank

I vores CR rapport beskriver vi vores tilgang til ansvarlighed, vores initiativer og vores resultater i 2017. 

“Danske Bank er den største finansielle institution i Danmark og en af de største i Norden. Vores størrelse og indvirkning på de nordiske økonomier gør, at vi har et særligt ansvar. En del af vores rolle og ansvar er at være en solid, stabil og forudsigelig bank, der bidrager til finansiel stabilitet og økonomisk vækst.”

 

 - Thomas F. Borgen, CEO

Download CR rapport

Den bedste rådgivning

Mange kunder er afhængige af os, når de investerer i deres opsparinger og pensioner, eller når de køber et hjem. Det er vigtigt for forholdet til vores kunder, at de kan stole på vores integritet, og at rådgivningen er skræddersyet og i deres egen bedste interesse. I Danmark har vi f.eks. fjernet salgsincitamenter for personlige rådgivere, der nu bliver målt op mod ét nøglekriterium, nemlig kundetilfredshed. 

Læs mere

Ansvarlig investering

Når vi investerer på vegne af vores kunder, søger vi at opnå det bedst mulige risikojusterede afkast på langt sigt på en forsvarlig måde. Det betyder, at vi investerer i overensstemmelse med internationale menneskerettigheder og klima- og antikorruptionsprincipper og tilskynder de virksomheder, vi investerer i, til at håndtere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici bedst muligt
Læs mere

Ansvarlig långivning

Ved bevilling af lån indgår vi et langsigtet engagement med kunden. Vi sørger for, at de forstår de hermed forbundne risici og forpligtelser, og at vi får en grundig indsigt i kundens situation og forretningsaktiviteter. For erhvervskunder vurderer vi ikke kun kundens behov og tilbagebetalingsevne, men tager også hensyn til, hvad midlerne skal bruges til, og vurderer eventuelle miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici [ESG-risici].
Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Vi bestræber os på at sikre, at de produkter og tjenesteydelser, vi køber, er produceret ansvarligt. Læs mere på vores leverandørside.

Adfærdsregler for leverandører
Vores adfærdsregler for leverandører gælder for alle vores leverandører
Trin 1: Præ-kvalifikations-
spørgsmål
Leverandørens risikoprofil vurderes på baggrund af produktets eller tjenesteydelsens type og produktionsland
Trin 2: Spørgeskema
Leverandører, der vurderes som højrisiko, bliver bedt om at udfylde et dybdegående spørgeskema om deres ESG-politikker og -indsats
Trin 3: Korrektion
Hvis resultatet af spørgeskemaet ikke er tilfredsstillende, går vi i dialog med leverandøren, og hvis det er nødvendigt, aftales en plan for hvordan resultatet kan forbedres

Vores politikker

Vores politikker er en udmøntning af vores kerneværdier, og sammen med Essensen af Danske Bank sætter de rammerne for den måde, vi driver vores forretning på, og for vores relationer med kunder, kollegaer og samfundet. Politikkerne gælder for alle medarbejdere i Danske Bank.
 • 21. aug 2018Stakeholder Policy
 • 13. aug 2018Whistleblowing Policy
 • 28. jun 2018Compliance Policy
 • 28. jun 2018AML CTF and Sanctions Policy
 • 16. mar 2018Aflønningspolitik
 • 19. jan 2018Conflict of Interest Policy
 • 22. dec 2017Diversitets- og inklusionspolitik
 • 06. dec 2017IR politik - November 2017
 • 23. nov 2017Responsibility Policy
 • 14. nov 2017Responsible Investment Policy
 • 26. apr 2017Tax Policy
 • 31. jan 2017External Publication of Information Management Policy

Vores tilgang

I Danske Bank integrerer vi ansvaret i vores kerneaktiviteter, arbejder med partnere og interessenter og rapporterer med jævne mellemrum om vores fremskridt.
Læs mere

Miljø

Vi understøtter omstillingen til en CO2-begrænset økonomi gennem vores aktiviteter og indirekte gennem samarbejde med kunder, porteføljevirksomheder og samarbejdspartnere.
Læs mere

Ansvarlig arbejdsgiver

Vores medarbejderes kompetencer, ekspertise og engagement er vores største aktiver. Vi stræber efter at skabe en engageret arbejdsplads, der tager behørigt hensyn til mangfoldighed, sundhed og sikkerhed.
Læs mere

Kontakt os

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores arbejde med ansvarlighed. Send en mail til dbgroupcr@danskebank.dk
 • Dorte Eckhoff

  Head of Impact Programme & Development

  Phone: +45 45 13 08 36
  Email: deck@danskebank.dk
 • Kristina Øgaard

  Head of Sustainability Strategy & Governance

 • Ulrika Hasselgren

  Head of Sustainability & Impact Investment

  Phone: +45 45 13 21 55
  Email: uh@danskebank.dk
 • Mikkel Skott Olsen

  Chief Consultant

  Phone: +45 45 13 08 31 
  Email: miol@danskebank.dk
 • Carina Lempert

  Chief Consultant

  Phone: +45 45 14 17 86
  Email: cle@danskebank.dk
 • Maria Bolvig Westergaard

  Communications Consultant

  Phone: +45 45 12 54 85
  Email: mbol@danskebank.dk
 • Andreas Brügmann Rasmussen

   Communications Consultant

  Phone: +45 45 14 57 92 
  Email: andrra@danskebank.dk