Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank opdaterer på indsatsen for at rette op på fejl i ældre kundesager

Vi gør fortsat fremskridt i arbejdet med at rette op på fejl i de ældre kundesager, som kan have resulteret i tab for vores kunder, og som hører ind under den centrale enhed, vi etablerede i oktober 2020. Siden vores opdatering i december, er der sket følgende udvikling og fremskridt:
  • Gebyrer for erhvervskunder: Vi har identificeret en ny problemstilling, der vedrører 2.300 erhvervskunder, der i en periode muligvis har betalt et kreditfornyelsesgebyr, der ikke var grundlag for at opkræve. Det skyldes en systemfejl fra 2015, hvor vi automatiserede et gebyrsystem for erhvervskunder. Vi er i gang med identificere samtlige berørte kunder og begyndte at kontakte dem i slutningen af januar. Alle berørte kunder vil naturligvis blive kompenseret.

  • Fejlbehæftede data i inkassosystemerne: Vi har nu gennemgået cirka 83.000 kunder og ud af disse har vi bekræftet, at 1.500 kunder skal have kompensation som følge af overopkrævning. De kunder, vi hidtil har kompenseret, er blevet kompenseret med et gennemsnitligt beløb på 1.100 kr. Samtidig er antallet af potentielt berørte kunder steget fra 106.000 til 108.000. De yderligere 2.000 kunder var blevet ekskluderet ved en manuel fejl, efter at de havde betalt deres gæld. Deres filer er blevet genskabt og vil blive gennemgået. Derudover har vi som følge af Finanstilsynets påbud fra november udpeget KPMG og Poul Schmith til at udføre en uvildig undersøgelse af de skridt, vi har taget og kommer til at tage for at rette op på fejlene i bankens gældsinddrivelse, og af bankens it-systemer for gældsinddrivelse.

  • Renter på rykkergebyrer: I forbindelse med analysen af inkassosagen identificerede vi som tidligere kommunikeret, at vi uretmæssigt kan have opkrævet renter på rykkergebyrer som følge af en lovændring i 2005. Problemet vedrører potentielt omkring 400.000 kunder i Danmark. På nuværende tidspunkt forventer vi, at halvdelen af de berørte kunder har betalt under 50 kr. for meget i renter. Vi vil informere de potentielt berørte kunder så hurtigt som muligt. Vi har identificeret en lignende problemstilling i Norge, hvor vi ligesom i Danmark har indstillet opkrævningen af denne form for renter og er ved at undersøge omfanget. Også her forventes det at dreje sig om mindre beløb.

  • Uoverensstemmelser mellem investeringsprofil og -aftale: I december begyndte vi at kontakte de 600 kunder, hvor manuelle fejl havde ført til uoverensstemmelser mellem kundernes investeringsprofiler og -aftaler. Siden da har vi booket møder med over 50 pct. af disse kunder med henblik på at sikre, at deres investeringsprofil og -aftale matcher.

  • Forsinkelser i udbetaling af udbytteskat: Vi har informeret de 2.200 kunder, der er påvirket af vores forsinkede udbetaling af udbytteskat på nogle amerikanske værdipapirer.
Udredningen af fejlene i ovenstående sager varetages af bankens centrale enhed, der har til opgave at sikre, at de identificerede kundesager håndteres på en rettidig, beslutsom og proaktiv måde.

Vi gør fortsat fremskridt med at rette op på de gamle fejl i de identificerede kundesager, ligesom vi også er begyndt at undersøge sagen med de 2.300 erhvervskunder. Som med de øvrige identificerede sager er det vores prioritet at komme til bunds i sagen og sikre, at enhver kunde, der har lidt et tab, bliver kompenseret så hurtigt som overhovedet muligt,” siger Peter Rostrup-Nielsen, der leder den centrale enhed.

Opdateringer kan findes på ny hjemmeside
Vi lancerer desuden en ny hjemmeside, hvor vi fremover regelmæssigt vil opdatere på bankens arbejde med at rette op på fejl i de identificerede ældre kundesager.

Formålet med hjemmesiden er at gøre det nemmere for interesserede parter at følge med i oprydningen af de her gamle sager, i takt med at arbejdet skrider frem. Vi fortsætter selvfølgelig med at kommunikere direkte og hurtigst muligt til vores kunder og relevante myndigheder, hvilket hjemmesiden på ingen måde vil være en erstatning for,” siger Peter Rostrup-Nielsen.

Det nye website kan tilgås via www.danskebank.com/kundesager. Her er det også muligt at tilmelde sig regelmæssige opdateringer.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00. 

Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu