Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Medarbejdertrivsel & diversitet

I Danske Bank ønsker vi at være en inkluderende, bæredygtig og engagerende arbejdsplads, hvor vi

 • opretholder et sikkert og sundt arbejdsmiljø
 • fremmer diversitet og inklusion. 

Sikkert og sundt arbejdsmiljø


I Danske Bank stræber vi konstant efter at forbedre vores medarbejderes arbejdsmiljø. Vores tilgang er baseret på princippet om, at forebyggelse af negative virkninger er vigtigere end helbredelse.

Samarbejde, støtte og forebyggelse er altafgørende
I årevis har Danske Bank engageret sig i at opretholde et sundt arbejdsmiljø og sikre jobtilfredsheden blandt medarbejderne. Vi har fastsat klare politikker, vi måler vores fremskridt, vi samarbejder med eksterne partnere, og vi giver vores ledere de nødvendige redskaber til at identificere og styre arbejdsmiljøproblemer, før de tager overhånd.

Vi har en lang tradition for planlægning af arbejdsmiljøprojekter i samarbejde med medarbejderorganisationer. Dette samarbejde er formaliseret i vores Works Council, European Work Council og Working Environment Council. Koncernen har arbejdsmiljørepræsentanter på alle lokationer.

Ansvaret for arbejdsmiljø ligger hos de lokale ledere. Dette skaber en stærkere forbindelse til det daglige arbejde og forkorter beslutningsprocessen. Desuden kan alle medarbejdere påvirke arbejdsmiljøet, hvor de arbejder. Koncernen ønsker, at ledere såvel som medarbejdere har en løbende dialog om arbejdsmiljø. Vi forbereder ledere på opgaven gennem en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse, og vi tilbyder forskellige seminarer og kurser for ledere for at forbedre deres lederevner. Mindst én gang om året foretager vi en undersøgelse af medarbejderengagementet, som indbefatter en arbejdspladsvurdering (APV), for at opnå viden om udviklingen i arbejdsmiljøet.Trivsel og medarbejdertilfredshed

Vi tror på, at trivsel og medarbejdertilfredshed er en forudsætning for motiverede og engagerede medarbejdere. I vores Work Council, European Work Council og Working Environment Council tager vi initiativ til at forbedre medarbejdernes trivsel og tilfredshed. Vi inddrager også vores arbejdsmiljørepræsentanter med henblik på at forberede dem til dialog om disse spørgsmål med ledere og medarbejdere lokalt. Endelig udbyder vi kurser, som hjælper ledere med at forbedre deres lederevner med henblik på at øge medarbejdernes engagement.

Siden 2007 har vi haft en stresspolitik, der beskriver, hvordan vi vil forebygge og håndtere stress. Vi udviklede samtidig en værktøjskasse, som medarbejdere og ledere sammen kan bruge til at gøre noget ved stressproblemer, og vi opfordrer ledere og medarbejdere til at indgå i dialog om trivsel og tilfredshed. Værktøjskassen er elektronisk tilgængelig for alle ledere og medarbejdere. Vi har også fået en ny, forbedret hotline i Danmark, hvor medarbejderne kan få fortrolig support 24 timer i døgnet.

Vi har et samarbejde med Danica Pension i Danmark om rådgivning for Danske Banks medarbejdere, der har været langtidssygemeldte. Målet er at støtte medarbejdernes hurtige raskmelding og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Vi tilbyder forskellige foranstaltninger, herunder en hotline, arbejdspladsvurderinger og hjælp til ekstern rådgivning betalt af sygeforsikringen. Vi samarbejder endvidere med lokale myndigheder om at etablere særlige arbejdsforhold for medarbejdere, som vender tilbage til arbejdet.

Diversitet og inklusion

Vi har etableret en Diversitets- & inklusionskomité og udpeget medarbejdere i alle dele af banken, som skal sikre fremgang på området.

 • Danske Bank stræber efter at skabe en mangfoldig og inkluderende kultur, der afspejler de samfund, vi er en del af, og skabe lige muligheder for vores medarbejdere.
 • Det er vigtigt for os at nære en følelse af samhørighed. Når folk hører til, føler de sig trygge ved at udtrykke sig åbent, frit og med deres egen stemme og føler sig bemyndiget til at gøre en forskel.
 • Vi mener, at en mangfoldig og inkluderende kultur vil hjælpe os med at frigøre vores medarbejderes fulde potentiale og blive en bedre bank for alle vores interessenter.

Udvalgte initiativer

Vi arbejder aktivt med at reducere kønsskævheder i rekrutteringen ved f.eks. at tilbyde uddannelse til ledere, screening af jobannoncer for kønsneutralitet og sikre en kønsneutral brug af rekrutteringskanaler.

Erfaring viser, at en mere balanceret kønsfordeling skaber diversitet på andre områder. Vi har et mål om, at kønsbalancen i højere lederstillinger skal være 35 procent kvinder og 65 procent mænd senest i 2023.

Læs mere

Som et led i vores arbejde med inklusion har vi implementeret en global instruks for at støtte transkønnede kollegaer, og kollegaer der går igennem en transition på arbejdspladsen.

Læs mere

Regnbuefamilier i Danske Bank har barselsrettigheder på lige fod med andre familier, hvilket går længere end den eksisterende lovgivning i flere lande.

2019 sponsorede vi Copenhagen Pride.  

I 2020 markerede vi Copenhagen Pride ved bl.a. at afholde Pride-talks, der skulle øge viden om LGBT+ området. Derudover arbejdede vores medarbejdere frivilligt for Pride-organisationen. I 2020 tilsluttede vi os også Stonewalls globale diversitetsprogram for at styrke bankens arbejde med at blive en mere inkluderende arbejdsplads for LGBT+ personer.

I 2021 var vi officiel hovedsponsor for WorldPride og EuroGames 2021.  

Mål og status for medarbejdertrivsel og diversitet

 • 2023-mål: Andelen af kvinder i højere lederstillinger skal være 35%.

 • 2022-status: 34% kvinder i højere lederstillinger.

Udvalgte publikationer og politikker

Det formelle pejlemærke i vores arbejde med at skabe en inkluderende arbejdsplads og en mangfoldig arbejdsstyrke er vores Diversitets- og inklusionspolitik. I vores bæredygtighedsrapport kan du læse om flere af vores tiltag inden for medarbejdertrivsel og diversitet. 

 • 09. maj 2023Sustainability Report 2022
 • 08. maj 2023Sustainability Fact Book 2022
 • 02. feb 2023Statement of Modern Slavery 2022
 • 17. okt 2023Diversity and Inclusion Policy
Se flere

Frivilligt arbejde

Medarbejdere i Danske Bank har mulighed for at bruge tre arbejdsdag om året på frivilligt arbejde. Vi kalder initiativet Time to Give, og vores medarbejdere bruger tiden på bl.a. at holde naturen ren, hjælpe drenge fra udsatte boligområder med at kickstarte mikrovirksomheder og yde gældsrådgivning til socialt udsatte.
Læs mere

Karriere

<p>Vi tror på, at mennesker trives på en levende og inkluderende arbejdsplads, hvor der er plads til at lære og i sidste ende gøre en forskel for vores kunder og samfundet. </p>
Se mere